Поздравление на областния управител Ивелин Статев за празник на мюсюлманското вероизповедание

1/9/2017
Поздравление на областния управител Ивелин Статев за празник на мюсюлманското вероизповедание - до районния мюфтия Мюддесир Мехмед, а чрез него до настоятелствата на храмовете и вярващите в област Силистра
 
ДО РАЙОННИЯ МЮФТИЯ НА СИЛИСТРА МЮДДЕСИР МЕХМЕД
 
Поздравявам Ви с празника Курбан байрам, а във Ваше лице и всички мюсюлмани от област Силистра, спазващи религиозния обред, свързан с деня на жертвоприношението. Нека в молитвите, както винаги, има място за добротата, за приятелството между хората и за мира по света. Сигурен съм, че и този път личните дарения на вярващите ще достигнат до своите най-точни адресати, за да почувстват всички еднакво празника. Защото той е посветен на прошката между поколенията и на благодарността към Всевишния, имащ грижа за хората, независимо от техния произход, вероизповедание и социално положение. Честит празник!
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
1 септември 2017