Започва изпълнението на Механизъм за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст (решение № 373 на МС от 5 юли 2017 г.)

25/8/2017
От 1 септември нататък в цялата страна над 1 100 екипа с около 11 600 души в тях ще работят, за да доведат до класните стаи децата над 5-годишна възраст, които не посещават училище или предучилищни групи. През м. юли т.г. правителството прие механизъм за взаимодействие между институциите за решаване на проблема, отнасящ се според официални данни до над 21 000 деца в училищна възраст, като повечето от тях са с ромски произход.
 
В момента се подготвят методически указания за екипите, които ще връщат децата в училище, както и портал с основна информация, включваща база данни и възможни решения за всеки отделен казус.
 
В изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст (решение № 373 на МС от 5 юли 2017 г.), в Силистра е проведена работна среща с участието на различни институции – представители на ОбЛА, общини, Регионална дирекция за социално подпомагане към АСП, Областна дирекция на МВР и др. На нея са представени изготвените в РУО Силистра данни към момента, по повод които са обсъдени дейности за практически начини за сътрудничество и изпълнение на Механизма.
 
От материла става ясно, че в област Силистраа по предложения на кметовете са определени 37 района на обхват, а в екипите общият брой на включените лица е 276, които ще идентифицират отпаднали през 3 учебни години назад подлежащи за постъпване в І клас ученици, както и 5 и 6-годишни деца, за които е задължително обучението; отпаднали в предходни години, в хода на учебната година и между две учебни години; застрашени от отпадане в прехода между основно и средно образование – през настоящата година в прием  след седми клас (по информация от училищата и общините) остават 84 подлежащи на обучение седмокласници и няма незаписани само от община Алфатар.
 
При т.нар. подлежащи на обучение ученици от VІІ клас през 2016-2017 г. има данни от училищата за 45 случая на изразено нежелание на родителите за продължение на образованието на децата им, а  в други 24 става дума за поправителни изпити.