В Областна администрация Силистра бе представен „Индекс на Местна система за почтеност“

6/7/2017
В Областна администрация бе проведено заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, свикано от областния управител Ивелин Статев и водено от Стоян Бонев – заместник на областния управител.
 
Дневният ред: представяне на инициативата „Индекс на Местна система за почтеност“ с основни резултати и изводи от изследване за 2015-2016 г., вкл. конкретно за община Силистра; обсъждане на „Пътна карта за развитие на Местна система за почтеност в област Силистра – добри практики и перспективи“.
 
В заседанието, за да осъществят част от дневния ред, участваха представители на Асоциация „Прозрачност без граници“ в лицето на Калин Славов – изпълнителен директор, който заяви: „Индексът дава възможност да се стимулира състезателният дух, т.е. конкуренцията между общините – центрове на области, както и в исторически план – сравнение между тях и между самите институции“.
 
За представянето в Силистра той бе заедно с Катя Христова-Вълчева – водещ изследовател по проекта за индекса на местната система за почтеност, Ваня Кашукеева-Нушева – социолог в Асоциацията, и Екатерина Каменщик – също неин представител.
 
Индексът на Местна система за почтеност в България позволява извършването на ежегодна сравнителна оценка за антикорупционен капацитет, ролята и значението на 9 ключови институции и социални актьори на местно ниво: общински съвет, кмет и общинска администрация (местно самоуправление), бизнес, медии, граждански организации, политически формации, централни органи на местно ниво – полиция и съдебна власт (Окръжен и Районен съд, както и Административен съд).
 
Той е съставен за втора поредна година въз основа на детайлно разработен набор от 9 сектора (5  тях са т.нар. публична власт, а другите 4 – друг тип „актьори“ в обществото) с отговори на 73 въпроса за изследване на 3 параметъра (капацитет, роля и управление) на институциите и структурите в 27 общини (сред тях и община Силистра), които в страната са центрове на области (без София област).
 
Базата данни с цифри и факти от 2015, публикувани до м. юни 2016 г., е събрана с помощта на 26 неправителствени организации, работещи на „терен“, т.е. в съответните регионални центрове. Резултатите и аналитичната им част са необходими за местните власти, бизнеса – вкл. кандидатите за инвеститори, неправителствения сектор и академичната общност.
 
Обща стойност на индекса за цялата страна за 2016 г. е 3,17 (www.lisi.transparency.bg), като резултатът на община Силистра (2,78) е предпоследен в класацията (на дъното е община Кюстендил). В челната тройка са Стара Загора, Бургас и София. Общият извод е, че най-стабилен елемент е местната власт, а най-отдолу са бизнесът, медиите и политическите партии.
 
Специално за община Силистра: най-отгоре е съдебната власт, подобрение се наблюдава при политическите партии, а общинската администрация запазва своето място. В сравнение с 2015 г. местният колективен политически орган  Общински съвет Силистра отстъпва с половин пункт и има резултат от 2,92, което му отрежда място във втората половина на класирането. 
 
Оценката на сектор „кмет“ в Силистра е 2,94 при средна за страната 3,57. Сектор „общинска администрация“: оценка 3,04. Сектор „съд“: оценка 3,29 при средна за страната 3,40. Наблюдение – в сравнение с 2015 г. – изключително голям скок по отношение на ролята и на качеството на работа.
 
Сектор „полиция“: оценка 2,68 при средна за страната 3,07. Сектор „политически партии“ – оценка 3,17 (четвърто място в класирането) при средна за страната 2,90. Преди всичко заради добра отчетност в одитните доклади на сметната палата, особено във връзка с проведените избори. Като незадоволително се оценява действието им в ОбС, където обаче ролята им остава по-важна от сформиращите се конкуренти групи при решаване на един или друг обществен въпрос.
 
Сектор „бизнес“: оценка 2,03 при средна за страната 2,73. Предпоследно място, като на дъното са Плевен и Кърджали. Ниска оценка за управление – 1,17. Проблем – отчетността, дефицит на атикризисни политики. 
 
Сектор „медии“: оценка 2,23 при средна за страната 2,79. Ниска оценка за роля – 1,25. Сектор „граждански организации“: 2,81 при средна за страната 2,99 – десето място в общото подреждане. Заради недостатъчна активност при противопоставянето на корупцията ниска е оценката за роля – 1,75, но е висока за капацитет – 3,75.