Обявени свободни работни места в област Силистра към 3 юли 2017 г.

3/7/2017
Обявени свободни работни места в област Силистра
към 3 юли 2017 г.
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
2 стругари – средно професионално образование
2 работници в кухня – средно образование
5 шлосери – средно професионално образование
1 агроном – висше образование по специалността
1 огняр – средно образование
3 монтажници – средно образование
7 електротехници, промишлено предприятие – средно образование
10 общи работници, промишленост – средно образование
3 продавачи консултанти – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 пекар – средно образование
1 сладкар – средно образование
1 експедитор, стоки и товари – средно образование, работа с компютър
3 оператори, преса метал – средно професионално образование
1 фрезист – основно образование
2 електрончици – средно специално образование
1 шлосер – средно професионално образование
1 машинен оператор, шиене на облекла – средно професионално образование
2 гладачи - основно образование
4 шивачи – основно образование
1 спасител, басейн – средно образование
5 сезонни работници, земеделие – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 заварчик – средно професионално образование
1 стругар – средно професионално образование
1 сервитьор - средно образование
1 търговски агент - средно образование, транспортни услуги – английски, румънски език
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника, педагогика
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 шофьор на автобус – средно професионално образование, автотранспорт, кат.Д, С
1 продавач на билети – средно професионално образование, икономическо/автотранспорт
 
-За обучение по време на работа
 
1 помощник в магазин – няма изисквания за заемане
3 машинни оператори, печатарство – средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в две направления:
 
- Заетост без обучение:
 
4 бармани – средно/висше образование
1 чистач/хигиенист – основно/средно/висше образование
1 продавач, интернет търговия – основно/средно/висше образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 анализатор, ефективност на търговската дейност - висше образование
1складажия– средно образование
1 експерт, обществени поръчки -  висше образование
1 специалист, логистика - висше образование
 
- Заетост след обучение (с ваучери) :
 
30 работници, поддръжка – обучение по ПК „Помощник пътен строител”
25 работници, поддръжка – обучение по ПК „Работник в озеленяването”
 
*Работни места безработни лица над 30 години, разкрити по Проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:
 
- Заетост след обучение (с ваучери) :
 
1 търговски сътрудник – обучение поКК4-дигитална компетентност
1 приемчик в автосервиз – обучение поКК4-дигитална компетентност
2 машинни оператори, възстановяване на гуми– обучение по ПК, II степен „Монтьор на транспортна техника”
2 работници поддръжка– обучение по ПК, I степен „Основни и довършителни работи”
2 организатори работа с клиенти– обучение по ПК, III степен „Електронна търговия”
2 трактористи– обучение поКК4-дигитална компетентност
2 шофьори на тежкотоварен автомобил– обучение поКК4-дигитална компетентност
1 автомеханик – обучение поКК4-дигитална компетентност
3 бизнес консултанти – обучение поКК4-дигитална компетентност
2 главни счетоводители – обучение поКК4-дигитална компетентност
1 чистач хигииенист – обучение поКК4-дигитална компетентност
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
10 общи работници, сезонни – без изискване за образование
*Работните места са за Поморие
 
1 работник, поддръжка – техническа квалификация
3 помощник-готвачи – основно образование
*Работните места са за гр.Свети Влас, община Несебър
 
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 гладачи, ютия – основно образование
2 общопрактикуващилекари – висше медицинско образование
3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
2 пощенски раздавачи /пощальони/ – средно образование, 4-часов работен ден
4 работници, спомагателни шивашки дейности – няма изисквания за заемане
15 оператори на автоматична линия – средно образование, работа в гр.Калофер, допълнително стимулиране за служители от отдалечени места
15 монтажници, производство на слаботокови предпазители – средно образование, ваучери за храна, работа в с.Радиново, община Пловдив, осигурен транспорт, работно облекло
10 общи работници – няма изискване за заемане, работа в гр. Поморие, осигурена храна, осигурено настаняване, работно облекло
1 продавач консултант – основно образование, компютърни умения
7 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма изискване за заемане
1 барман - – няма изискване за заемане
1 готвач - няма изискване за заемане
1 специалист - организация, нормиране и отчитане на труда – висше икономическо образование, професионалният опит е предимство
1 екструдерист – основно образование, двусменен режим на работа
1 гладач – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри,  3 акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 заварчик– основно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност, опит до 1 година
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.