В Областна администрация Силистра - работна среща на НАП за електронните услуги

26/6/2017
В залата на Областна администрация Силистра със съдействието на областния управител Ивелин Статев и с участието на държавни служители, както и на представители на общините от областта, бе проведена работна среща с участието на Иванка Скорчелиева – директор на офиса на НАП в Силистра.
 
Включилите се във форума бяха запознати с предлаганите електронни услуги от страна на Национална агенция за приходите с акцент: разясняване на услугите, достъпни с квалифициран електронен подпис, позволяващ подаването по електронен път на искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения.
 
Примерно в качеството на възложител по Закона на обществени поръчки или като компетентни органи по комплексното административно обслужване, както и заявяване на начините за получаване на издадените удостоверения.
 
Според НАП: електронните услуги значително облекчават обмена на информация между административните органи в страната, спомагат за по-бързото и качествено обслужване на гражданите и на фирмите; намаляват административната тежест и сроковете за обслужване; спестяват време и средства; повишават организационната ефективност и доверието в институциите.
 
НАП предоставя възможност за ползване на много електронни услуги, достъпни чрез КЕП (квалифициран електронен подпис), ПИК (персонален идентификационен код), издаван напълно безплатно и със свободен достъп.