Поздравление за Рамазан байрам

26/6/2017
Честит Рамазан Байрам на всички мюсюлмани от област Силистра!
 
Пожелавам Ви, спазвайки традициите, свързани с празника, да изразите по най-възвишен начин благодарността си към Всевишния, чувствайки силата на установените практики – обща трапеза, размяна на подаръци, раздаване на милостиня и отдаване на почит на всички роднини, които по волята на Съдбата вече не са между нас.
 
Нека всички, с които българските мюсюлмани съжителстват в родината ни, да усетят характерната атмосфера на празника, призван да разпространява човеколюбие. Защото, подобно на най-големите празници в световните религии, и Рамазан байрам е ценен извор, събрал през годините  мъдростта на човечеството.
 
За да я предава чрез ритуалите си на идващите поколения с най-хубавото от житейските и моралните постижения на мюсюлманската култура, неизменна част от съвременната цивилизация.
 
Ивелин Статев,
областен управител на област Силистра