Среща в Областна администрация Силистра по проблемите на трите болници в областта

5/6/2017
В Областна администрация Силистра бе проведена среща по проблемите на болничните заведения, инициирана от народния представител Алтимир Адамов и от областния управител Ивелин Статев по сигнали до тях на граждани, болнични звена и на съсловни организации от област Силистра.
 
В работния формат участваха ръководителите на РЗОК Силистра, МБАЛ АД Силистра, МБАЛ ЕООД Тутракан и МБАЛ ЕООД Дулово, както и на Български лекарски съюз.
 
След направените обсъждания участващите в дискусията се обединиха около следните предложения, които ще бъдат изпратени до МЗ и НС: „Да се спре прехвърлянето на средства от параграф в параграф в бюджета на НЗОК; да се определя за всяко болнично заведение средно месечен бюджет, като се взема годишната му база; Министерство на здравеопазването да увеличи финансирането на дейностите, които заплаща; да се прави справедливо разпределяне на капиталовите разходи според потребностите на съответните болници; да се постави мораториум върху разкриване на нови болници;да бъде сменен моделът на здравеопазване да бъде променен – клиничната пътека трябва да отпадне; по обобщение: дефицитът за тази година на трите болници в област Силистра е 110 000 лева на месец – необходимо е осигуряване на още 1 300 000 лева за годината“.
 
Според данните от РЗОК Силистра, която е второстепенен разпоредител с бюджета, за медицински дейности в област Силистра за второто тримесечие на 2017 г. са определени от бюджета 2 476 000 лева. Те са разпределени според дяловото участие на всяка от трите болници на база на последното тримесечие на м.г. плюс общо увеличение с около 10%.
 
Стана ясно също, че всяко здравно-осигурено лице в област Силистра разполага средно с 9,36 лева за болнична помощ, което е най-ниско в страната. В момента в трите болници в Силистра, Дулово и Тутракан неплатените надлимитни средства за медицински дейности са над 600 000 лева.