В Силистра бе представен докладът „Бележник 2017. Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“

18/5/2017
В зала на СНЦ „Екатерина Каравелова“ Силистра бе представен докладът „Бележник 2017. Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“, осъществен за 7-ма поредна година от Национална мрежа за децата, обединяваща 144 граждански организации, работещи по специализираното законодателство.
 
В работата на форума от името на Областна администрация Силистра участва заместник областният управител Стоян Бонев, заедно с представители на различни институции от Силистра, Шумен, Търговище и Нови пазар.
 
Пред тях представителят на държавната власт заяви: „Надявам се, че споделените днес резултати, анализи, изводи и препоръки по 5 области от държавната политика и 25 ангажимента към децата няма да се разминат особено с информацията, която имаме в областната администрация. При всички случаи обаче всичко, което ще чуем тук и сега, ще ни бъде полезно и ще покрие белите петна в данните, с които разполагаме в държавните и в общинските ведомства“.
 
Модератор на представянето на доклада бе Христина Георгиева – председател на НПО-то домакин, а от името на авторите на материала Невяна Маджарова каза: „НДМ изразява становището на специалистите, които са в ежедневен контакт с хората, на които помагаме, както и изведените препоръки, за да стават нещата по-добри.
 
През последните години социалните услуги имат развитие, вкл. и тези, които са за децата. Все още обаче има много проблеми. Целта на „Бележник“-а е да се върнем към взетите на някакво ниво решения и съответно поетите ангажименти от различните министерства, за да видим как са изпълнени, и, ако не са, да препоръчаме как да се случи по-бързо. Тази година разликата в оценките е освен, че са на колегите от сферата, но и от децата, родителите, институциите (учители, социални служители и др.)…В България бяха проведени 50 „фокус групи“ за извеждане на систематизирани мнения, взети под внимание в документа, представянето на който стана едновременно в 9 областни града, вкл. в София“.
 
Различни говорители от няколко съседни града в Североизточна България, сред които и юристката Галя Иванова от СНЦ „Екатерина Каравелова“, представиха няколкото сфери, данни и впечатления за които има в „Бележник 20917“.
 
Кои са забелязаните моменти, подложени на коментар в рамките на дискусията: децата не си знаят правата (някои допълниха - и задълженията) и НПО заедно с държавата трябва да ги популяризират; внесени са промени в законодателството, вкл. и по отношения на 59-годишния закон за борбата с противообществените прояви, но още не са направени; липсват точни механизми за представителство на децата, което прави трудно партньорството с тях, а детското участие изгражда граждани, личности; подценено е допитването до децата и младите хора;  има нужда от детски омбудсман, но все още не е факт; има нужда от разширяване на средата от т.нар. здравни (на практика – социални) медиатори – общо 215 души в 113 общини (за отбелязване – в област Силистра единствено в община Главиница); в цялата страна действат само 22 дуални паралелки, предлагащи обучение по 12 професии; има необходимост от прозрачност и публичност в името на промяната към по-добро в държавната грижа за децата.
 
Какви са резултатите по шестобалната система в отделните сфери (20) при  общ годишен успех от 3,20: на единия полюс е „Недискриминация“ (2,13), а на другия – „Детска смъртност“ (4,54). Под 3 е оценката още на „Мнения на децата“, „Образование и грижи в ранна детска възраст“ и „Психично здраве“, а над 3,50 – като цяло осреднено при „Здравеопазване“, „Образование“, „Семейна среда и алтернативни грижи“ и „Правосъдие“.