Представяне на заместник областен управител на област Силистра и на главен секретар на Областна администрация Силистра

17/5/2017
В залата на Областна администрация Силистра бяха представени заместник областният управител Стоян Бонев, назначен от МС, както и главният секретар на Областна администрация Елена Томова, назначена от областния управител Ивелин Статев.
 
Стоян Бонев е роден в град Силистра на 9.02.1965 г.  Магистър по специалността „Счетоводство и контрол“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ град Свищов. Работил е като главен инспектор в Държавен и финансов контрол, в „Митница“ (Силистра) като главен инспектор и като отговорник на отдел в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в регион Силистра. Областен управител на област Силистра от м. септември 2014 г. до м. февруари 2017 г.
 
Елена Томова е родена на 29.06.1975 г. в град Тутракан. Средно образование е завършила през 1992 г. в СОУ „Васил Левски“ – град Главиница, а висше – „Педагогика“ (бакалавър) в РУ „Ангел Кънчев“ (2000) и „Публична администрация“ (магистър) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017). Работила като учител в град Главиница и в с. Сокол. Помощник директор в СУ „Васил Левски“ – град Главиница (2009-2011), заместник кмет на община Главиница (2012-2015), заместник областен управител на област Силистра (2015-2017).