Празник на ПГСС Ситово с участие на държавната и местната власти

5/5/2017
В двора на общежитието на  Професионална гимназия по селско стопанство с. Ситово екипът на директора Гинка Йорданова проведе тържество по случай празника на училището, което единствено в общината дава  дипломи за завършено средно образование.
 
Заместник областният управител Младен Минчев приветства преди големия празник Гергьовден, когато по традиция е символичното начало на селскостопанската година, участниците в проявата,  сред които като гости бяха Станчо Арсов – председател на ОбС Ситово, Мария Илиева – зам. кмет, Марин Ботев – началник на отдел в РУО на МОН Силистра, представители на община Главиница, както още на местното ОУ „Г. С. Раковски“ и на детската градина в Ситово.
 
Ръководството на училището, в което учат ученици от общините Ситово, Главиница, Дулово и Силистра, връчи благодарствени плакети на община Ситово в лицето на кмета на общината Сезгин Алиибрям, както и на собствениците на „Мандра Ситово“, дългогодишен  партньор на гимназията в нейната 26-годишна история.
 
Със задоволство бе споменато, че трима младежи от село Гарван, възпитаници на гимназията, са студенти в РУ „Ангел Кънчев“, което било доказателство, че тя дава достатъчно добра подготовка на най-амбициозните си ученици, за да продължат обучението си във ВУЗ.
 
Пред присъстващите, сред които и потенциални бъдещи ученици в ПГСС Ситово, сегашните гимназисти изнесоха забавно-познавателна програма, включително с цел представяне на актуалните 3 (в сферите млекопроизводство, пчеларство и земеделие) и новите 2 специалности („Растителна защита“ и „Селско стопанство – икономист“).