Обявени свободни работни места в област Силистра към 24 април 2017 г.

24/4/2017
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
4 администратори в хотел - средно образование
3 бармани - средно образование
1 магазинер - средно образование
1 машинен оператор, кроене- средно образование
2 пикола - средно образование
1 счетоводител - средно образование по специалността
2 отговорници, търговска зала - средно образование
2 гладачи - основно образование
5 шивачи – основно образование
1 мияч на превозни средства – средно образование
5 сезонни работници, земеделие – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
11 сервитьори – средно образование
1 шофьор на товарен автомобил - средно образование, кат.С
1 касиер - средно образование
1 електромонтьор, подстанции – средно образование, електротехника и енергетика
10 работници подови облицовки и настилки – средно образование
1 търговски агент - средно образование, транспортни услуги – английски, румънски език
1 заварчик - средно образование
6 готвачи - средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
11 сервитьори - средно образование
6 помощник-готвачи - средно образование
2 общи работници – вале в перално стопанство - средно образование
16 камериерки - средно образование
4 работници в кухня - средно образование
5 зеленчукопроизводители - основно образование
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника, педагогика
1 спасител в басейн-средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора” на ОП “Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- Заетост без обучение:
 
1 администратор, хотел - няма изисквания за заемане
1сервитьор - няма изисквания за заемане
1 готвач - няма изисквания за заемане
1 камериер, камериерка - няма изисквания за заемане
1 хигиенист - основно образование
2 рехабилитатори - висше образование
2 козметици - средно образование
2 маникюристи - средно образование
2 миячи на съдове /ръчно/ - няма изисквания за заемане
1 отговорник, търговска зала - няма изисквания за заемане
1 главен готвач - няма изисквания за заемане
1 барман - няма изисквания за заемане
1 портиер - няма изисквания за заемане
5 уеб дизайнери – средно/висше образование
 
- Заетост след обучение (с ваучери):
 
2 администратори, хотел - няма изисквания за заемане, обучение по ПК„Администратор в хотелиерството”/по дигитална компетентност
1 сервитьор - няма изисквания за заемане, обучение по английски език
3 сервитьори - няма изисквания за заемане, обучение по ПК „Сервитьор-барман”
2 пикола - няма изисквания за заемане, обучение по ПК „Портиер-пиколо”
3 продавачи, павилион – средно/висше образование, обучение по дигитална компетентност
5 търговски представители -  средно/висше образование, обучение по дигитална компететност          
 
*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001„Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- Заетост без обучение:
 
1 мияч на съдове /ръчно/ - няма изисквания за заемане
 
- Заетост след обучение (с ваучери):
 
1 камериер/камериерка, хотел - няма изискванияза заемане, обучение по ПК „Хотелиерство”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 помпиер -средно образование, 2 години опит
1 главна камериерка -средно образование, 2 години опит, немски, английски и руски език
4 спасители в басейн-средно образование, 2 години опит, немски, английски и руски език
4 портиери -средно образование, 1 година опит
1 общ работник в хотелско домакинство -основно образование
4 камериерки, холова -средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски език
10 камериерки, етажна -средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски език
3 пикола -средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски език
2 администратори - средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски, работа с хотелска програма „Дейта приз”
2 домакини - средно образование, 2 години опит
6 помощник-готвачи – средно професионално образование, професия „готвач”, 2 години опит
15 сервитьори – средно професионално образование, професия „сервитьор”, 3 години опит
10 готвачи – средно професионално образование, професия „готвач”, 3 години опит
7 бармани – средно професионално образование, професия „барман”, 3 години опит
*Работните места са за к.к. Златни пясъци
 
3 общопрактикуващилекари – висше медицинско образование
3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 продавач консултант – основно образование
1 техник механик, монтажник на промишлени съоражения и машини – средно образование
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
1 управител, търговия със стоки на дребно, дрогерия – средно професионално образование, специалност медицинска сестра/фелдшер/акушерка
1 продавач консултант – средно образование, работа с компютър
2 оператори, производствена линия – средно образование, трисменен режим на работа
2 оператори, производствена линия – средно образование
4 общи работници в промишлеността – основно образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло – средно професионално образование, за с.Цар Самуил
1 гладач – без изискване за обр., професионален опит, за с.Цар Самуил
1 шивач – без изискване за обр., професионален опит, за с.Цар Самуил
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.