Обявени свободни работни места в област Силистра към 3 април 2017 г.

3/4/2017
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил
 
Други СРМ към деня
 
1 водач на селскостопански машини - средно образование
5 сезонни работници, земеделие – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 възпитател – висше педагогическо образование
1 касиер - средно образование
1 електромонтьор, подстанции – средно образование, електротехника и енергетика
1 работник подови облицовки и настилки – средно образование
1 търговски агент - средно образование, транспортни услуги – английски, румънски език
1 шофьор на товарен автомобил - средно образование, кат.С
1 продавач в павилион - средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
1 заварчик - средно образование
1 готвач - средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
5 сервитьори - средно образование
5 готвачи - средно образование
2 общи работници – вале в перално стопанство - средно образование
5 камериерки - средно образование
10 зеленчукопроизводители - основно образование
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника, педагогика
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
1 отчетник, счетоводство - висше икономическо образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 помпиер -средно образование, 2 години опит
1 главна камериерка -средно образование, 2 години опит, немски, английски и руски език
4 спасители в басейн-средно образование, 2 години опит, немски, английски и руски език
4 портиери -средно образование, 1 година опит
1 общ работник в хотелско домакинство -основно образование
4 камериерки, холова -средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски език
10 камериерки, етажна -средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски език
3 пикола -средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски език
2 администратори - средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски, работа с хотелска програма „Дейта приз”
2 домакини - средно образование, 2 години опит
6 помощник-готвачи - средно-професионално образование, професия „готвач”, 2 години опит
15 сервитьори - средно-професионално образование, професия „сервитьор”, 3 години опит
10 готвачи - средно-професионално образование, професия „готвач”, 3 години опит
7 бармани - средно-професионално образование, професия „барман”, 3 години опит
*Работните места са за к.к. Златни пясъци
 
3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 общ работник – няма изискване за заемане
4 оператори, производствена линия – средно образование
4 общи работници в промишлеността – основно образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло – средно професионално образование, за с.Цар Самуил
1 гладач – без изискване за обр., професионален опит, за с.Цар Самуил
2 шивачи – без изискване за обр., професионален опит, за с.Цар Самуил
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.