Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 февруари 2017 г.

20/2/2017
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1мениджър, логистика – средно/висше обр., икономически профил
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил
 
- За обучение по време на работа
 
1 общ работник – основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 заварчик - средно образование
1 готвач - средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
5 сервитьори - средно образование
5 готвачи - средно образование
2 общи работници – вале в перално стопанство - средно образование
5 камериерки - средно образование
10 зеленчукопроизводители - основно образование
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника, педагогика
1 заместник-директор – висше образование, медицина
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
1 пощенски раздавач (пощальон) - средно образование
1 отчетник, счетоводство - висше икономическо образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 автомеханик - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 старши специалист – средно образование, водач на МПС кат.В, мин. професионален опит 1 година
3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
3 машинни оператори, производство на пластмасови изделия – средно образование, на три смени
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
10 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.