Поздрав на областния управител на Силистра към учредители на възрожденски клуб в Тутракан

17/2/2017
В СУ „Христо Ботев“ в град Тутракан бе проведено учредително събрание на петия в област Силистра Клуб „Млади възрожденци“, председателстван от учителката по история Маргарита Димитрова. От името на Областна администрация Силистра на тутраканския клуб бе подарена книжката "Левски в детските очи" от проф. Иван Стоянов, връчен им бе и поздравителен адрес от областния управител Петко Добрев.
 
В присъствието на директорката на училището Дияна Станкова и на гостите от Общински комитет „Васил Левски“ Силистра – Цветана Цанова и инж. Веселин Андреев, 24 ученици от четвърти до дванадесети клас, сред които и един третокласник, получиха зачислителни свидетелства и положиха клетва.
 
С двугодишен мандат за участие в ръководството на клуба за заместник председател бе избрана Василена Йорданова от 9 клас, а за секретар – Християна Йорданова от 10 клас.
 
Четири са клубовете с млади възрожденци в област Силистра, създадени преди тутраканския, а именно: в ПМГ „Св. Климент Охридски“, СУ „Никола Й. Вапцаров“, ОСУ „Дръстър“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (всички те в Силистра), които вече са участвали в двете национални срещи на еднородните клубове, а третата предстои в годината, посветена на 180-ата година от рождението на Апостола на Свободата.
 
Клубовете за млади възрожденци са национални патриотични организации за ученици от 4 до 12 клас, съществуващи на доброволни начела в училищата в България и в чужбина, за да работят, защитавайки с дейността си националните ни идеали, вкл. и за съхраняване на идентичността ни в Европейския съюз.