В област Силистра бе утвърдено предложение за план прием в училищата след VII и VIII клас

16/2/2017
В залата на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областна комисия по заетост, ръководено от областния управител Петко Добрев с участието на директора на дирекция Тодор Динков  и на д-р Габриела Миткова, началник на РУО на МОН в област Силистра. Целта на заседанието бе да бъде утвърдено предложение до МОН за план прием на учениците след VIIи VIIIклас (1 март е срокът за представяне на обобщено предложение в образователното министерство).
 
На базата на дискусия, предизвикана от представен близо 20-страничен анализ на ситуацията в областта, бе постигнато съгласие в следния формат: прием в 21 паралелки след седми клас (налични са 537 ученици)и прием в 35 паралелки след осми клас (налични са 869 ученици). В бройките не влизат ученици от единственото спортно училище в областта и СПИ.
 
Независимо от споровете между участници в Комисията, сред които и представители на работодателски организации, предложението се определя като балансирано и логично, а конфигурацията е реалистична на фона на статистика и сравнения, направени през последните 7 години.
 
Приемът тази година е на основата на два нови закона и на Наредба №10, като седмокласници за последен път ще бъдат приемани по стария закон в децентрализирана форма. Разнообразено е съдържанието на специалностите в професионалните училища: за пръв път професионална паралелка ще има средното училище в Главиница, в 4 училища ще има по две специалности в една обща паралелка, 5 са новите специалности, два нови профила ще има в Тутракан и в Дулово, 5 са паралелките в сферата на селското стопанство и т.н. Имената на професиите са по новото законодателство.