Пресконференция на областния управител на област Силистра

13/2/2017
Областният управител на област Силистра Петко Добрев проведе първата си среща с медиите в Силистра, на която обяви, че възстановява традицията от предишното си управление на областта (2001-2005), когато всеки понеделник е провеждал пресконференция с журналисти, за да споделя проблеми на областните и общинските структури, както и резултатите от проведени от него срещи с представители на държавната администрация.
 
„От назначаването ми миналата сряда до днес проведох срещи с кметове на общини от област Силистра, на които бях запознат с недовършени преписки, които са в застой при съгласуването им с различни институции и с други, които изискват процедури, имащи нужда от съдействие“, заяви г-н Добрев. Сред посочените проблеми е необходимостта В и К да поеме стопанисването на пречиствателните станции, тъй като в момента те са на разположение на общините, изнемогващи в издръжката им.
 
Във вторник г-н Добрев е в столицата, където в програмата му при възможност е предвидена и среща с министър-председателя. Областният управител ще презентира пред търговския представител на Китай възможностите на град Силистра за евентуално търговско сътрудничество предвид географското си разположение в средата на Дунавския регион, завършващ в Украйна.
 
Ще се търси евентуална подкрепа за превръщане на Силистра в център за разпределение, вкл. и на т.нар. завършващи операции, за да бъдат ползвани комуникационните възможности – даденост в резултат на географското разположение на региона за превръщането му в търговска зона.
 
Наличието на газ е сред новите моменти в инфраструктурата на областта, вкл. и с намерението да се търси продължение на проекта, каквито са били първоначалните намерения за отклонение на газоразпределителната линия от Българка към Дулово.
 
„Всяка сутрин в РИК Силистра заедно с ръководството му, а от страна на Областна администрация Силистра и с участието на Тодор Динков – директор на дирекция и ръководител на екипа ни за подготовка на изборите, провеждаме среща за разглеждане на въпроси, свързани с тяхното провеждане“, каза още пред медиите областният управител Петко Добрев.
 
Междувременно стана ясно, че сайтът www.grao.bg/elections на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е активен за справки в избирателните списъци. Чрез сайта може:  * Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. * Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации. * Да се информирате за секциите и местата на гласуване.