Политически консултации при Областeн управител Силистра сформираха РИК за предстоящите парламентарни избори в област Силистра

29/1/2017
Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев събра в заседателната зала на Областна администрация Силистра представители на ръководствата на представените в 43-ото НС на Република България партии и коалиции от област Силистра във връзка с поканата му за провеждане на консултации относно формиране на състава на РИК за 20-и избирателен район Силистра, предвиден да се състои от 13 души: един председател, двама заместник председатели, един секретар, 9 членове.
 
Консултациите са в резултат на изпълнение на  Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.) на Президента на Република България, чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 4130-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК.
 
На консултациите писмени предложения за състава на РИК и всички необходими документи, изброени изчерпателно в Решение № 4130-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК, представиха Партия ГЕРБ (на базата на представителството си в досегашния парламент в състава на РИК Силистра партията разполага с 4 квоти), Коалиция „БСП Лява България“ и Партия ДПС (по 2 квоти), Коалиция „Реформаторски блок“, Коалиция „Патриотичен фронт“, Партия „Атака“, Коалиция „България без цензура“ и Коалиция „АБВ“ (по 1 квота).
 
След направените предложения и последвалите обсъждания в протокола е записано, че политическите консултации завършват със следното разпределение: председател – представител на Партия „ГЕРБ“, заместник председатели – представители на Коалиция „БСП Лява България“ и Партия „ДПС“, секретар – представител на Коалиция „РБ“, членове – представители на Партия „ГЕРБ“ - 3; Коалиция „БСП Лява България“, Партия „ДПС“, Коалиция „ПФ“, Партия „Атака“, Коалиция „ББЦ“ и Коалиция „АБВ“ - по един.