Проект на община Кайнарджа сред 12 най-добри практики в Европа

11/1/2017
Проектът за построяване на система за улично осветление, захранвана със слънчева енергия в община Кайнарджа, реализиран в периода 2010-2013 г., бе включен в брошура с проекти, съдържаща 12 добри практики на различни теми от цяла Европа, стана ясно от писмо до кмета на общината Любен Сивев, изпратено от представител на Европейската Мрежа за Развитие на Селските Райони в Брюксел. Брошурата е на пет езика: английски, немски, френски, испански и полски.   
 
Брошурата е част от поредица от публикации в рамките на Мрежата, които помагат за насърчаване на обмена на информация и разпространението на добри практики между заинтересованите страни за развитие на селските райони в Европа. Всяко издание на брошурата разполага с избор на проекти по определена тема, които са получили подкрепа от  ЕМРСР чрез програми за развитие на селските райони.  
 
За отбелязване е, че проектът е бил описан като добра практика и на стария уебсайт на Европейската мрежа, където е обяснено, че „чрез него се дава възможност да се изгради система за енергийно ефективно улично осветление в 9 села в община Кайнарджа, за да се постигне спестяване на разходи на електроенергия и на скъпа поддръжка на съществуващата система за осветление“.
 
По проекта са изградени и инсталирани 486 осветителни тела, както и слънчеви панели плюс акумулаторни батерии за всеки от тях (обща стойност под 1 млн. евро). Община Кайнарджа, която е в района на Силистра, има най-ниската ставка за развитие в региона и се смята за изостанал селски район.
 
Сред проблемите на общината е ниската степен на развитие на инфраструктурата, недостатъчните публични услуги, сред които и транспорт; ниска степен на образование и обща липса на квалификация на населението в съчетание с висока безработица, ограничени възможности за трудова заетост, и средно ниски доходи на глава от населението.
 
В близкото минало и други проекти с бенефициенти от област Силистра са били отличавани на европейско ниво. Сред тях правят впечатление два проекта: „Област Силистра представя: седемте „състояния” на водата – ДУХ, ЗДРАВЕ, ВЯРА, ИСТОРИЯ, КРАСОТА, ТРАДИЦИЯ И БИТ” на Областна администрация Силистра, победител през 2010 г. в Националния конкурс „Отлична туристическа дестинация” на проект „ЕДЕН 4”.  
 
Проектът участва в европейски конкурс заедно с подобни проекти от другите страни членки на ЕС. Наградата на европейско равнище бе право на безплатна реклама в рамките на държавите от ЕС, представяща красотата на природата, атрактивните обичаи, бита и културата в Силистренския край,  излъчен на тържествената церемония при награждаване на участниците от Европейския съюз през есента на същата година, когато бе проведен конкурсът.
 
През февруари 2009 г. в Брюксел бе делегация от членове на работния екип по програмата „Енергиен трофей", представители на община Силистра и на Регионална библиотека „Партений Павлович", които участваха в ритуала по връчване на европейска енергийна награда в конкурс, организиран от Европейската комисия, заедно с представители на 17 държави и 158 организации. Освен паричния ефект, бе предвидено и включване на община Силистра в Конвента на кметовете по енергийна ефективност в Европа.