Заседание на Областен щаб за защита при бедствия Силистра

10/1/2017
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областния щаб за защита при бедствия, свикан от областния управител Стоян Бонев с участието на всички институции, имащи отношение към решаване на проблемите в дните на усилен снеговалеж, блокирал за няколко дни населените места в областта.
 
От направените отчети и обсъждания правят впечатления няколко констатации, които са основа за крайните изводи. Благодарение на съвместните действия и координация не е допуснато да има бедстващи хора.
Навременното затваряне на пътищата и патрулиране от страна на екипите на МВР не доведе до масово закъсване на автомобили – с изключение на своеволията на 6 тира, един камион, един автобус, тръгнал в часовете преди снеговалежа, и няколко леки коли. С участието на кметовете на селата пътуващите в тях са били настанени на топло и им е осигурена храна.
 
Усложнената обстановка е в резултат на силния снеговалеж, комбиниран със силен вятър и последвалите снегонавявания – в община Кайнарджа 4 км отсечка е била навята с преспи от 1,5 до 3,5 м. Подобни проблеми е имало и в други общини – в Дуловско, в района на Главиница, край Брадвари в община Силистра и др. Наличната техника се е оказала недостатъчна, за да бъдат разчистени, поради което на помощ са пратени роторни снегорини от съседни и по-далечни области, както и за временно ползване на високо проходими автомобили от министерство на отбраната.
 
Като недостатъчна се оценява комуникацията със съседните области, което довело до разминавания с информацията на национално и на регионално ниво по отношение на проходимостта на пътищата (в момента по всички основни направления - за Русе, Варна и Шумен е възможно движение на МПС до 12 т). Макар и това да не е довело до крайни последици, се взема предвид за следващия пристъп на зимата – вторник – сряда, за да се създаде по-добър ред.
 
За пореден път се е налагало техника да бъде ползвана за оказване на помощ на родилки – поне в три случая в различни населени места, поради което е наредено на кметовете и на лекарите да съставят актуализиран списък на евентуалните родилки, за да продължи диспансиризирането на тези от тях, за които това е необходимо.
 
По-големият проблем идва с изчерпването на лимита от неучебни дни в училищата, тъй като половината от разрешените за годината 6 дни вече са били реализирани и ако се наложи в четвъртък и петък отново да няма учебни занятия ще се иска разрешение от министерство на образованието. Проблемът е актуален и в контекста на предгрипната ситуация (засега 200/10 000), но събраната информация до сряда ще даде тенденцията – основа за прогноза за бъдеща грипна ваканция сред учениците.Болните на честа хемодиализа са задържани в болницата, а тези, които са на седмичен режим им предстои в сряда.
 
Над 20 са корабите – предимно украински, български и румънски, заседнали в акваторията на река Дунав от Гарван до Силистра в резултат на разширяващия се ледоход при ниски води на реката (примерно с два метра по-малко в сравнение с 2012 г., когато бе последният голям ледоход). Обсъдена бе възможността да бъде оказана помощ на екипажите при така създадената ситуация.