Продължава информационната кампания срещу птичия грип

6/1/2017
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областна епизоотична комисия в изпълнение на заповед на министър Десислава Танева от 29 декември 2016 г. Заседания ще проведат най-вероятно следващата седмица и общинските епизоотични комисии.
 
Целта бе да бъде представена фактическата обстановка в страната, независимо че област Силистра не е сред 9-те, където има прояви на острото вирусно заболяване сред птиците.
 
В момента в области като София, Видин, Стара Загора, Ямбол, Монтана, Хасково и др. има 31 огнища (2 от тях са първични), вкл. във ферми и най-често сред водоплаващи птици.
 
В общините Силистра, Тутракан, Дулово, Ситово вече са раздадени два вида информационни материали, а от два дни насам по-активно се правят и клинични прегледи, като от област Силистра засега не е имало нужда да се събира и праща за изследване съответен материал.
 
Направени са предписания са мерки, сред които и следене на пропусквателния режим във фермите на хора. Ловните дружинки и орнитоложките дружества трябва да докладват в случай, че попаднат на прясно умрели птици.