Заседание на Областен координационен механизъм Силистра в началото на втората фаза за деинституциализация на грижите и услугите за деца

24/11/2016

В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация Силистра, създаден преди повече от две и половина години по идея на британската благотворителна организация „Надежда и домове за децата“, клон България, и за целта бе подписан меморандум за взаимодействие с администрацията на областния управител.

Заседанието бе ръководено от зам. областния управител Елена Томова с участието на Тодор Динков, директор на дирекция в ОблА-Силистра, както още на  националните координатори Боряна Климентова и Елена Петкова, на регионалния координатор Анелия Петрова, както и на представители на общини и на социални институции.

В дневния ред на заседанието влязоха темите: представяне и обсъждане на перспективите в област Силистра във връзка с приетия актуализиран План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“; представяне на нова карта на социалните услуги за подкрепа в общността и в семейна среда в област Силистра; обсъждане и приемане на общи стъпки на регионално ниво за реализация на Националната стратегия и Плана за действие.

Какво стана ясно от направения анализ и на представената информация по темите от дневния ред? Направен е количествен и качествен анализ на завършилия първи етап (от 2010 г. насам), някои ключови моменти от който влизат в материалите за втората фаза, утвърдена от Министерския съвет с постановление от 11.10.2016 г.

Отчита се напредък в закриването на домове за деца, вкл. и за деца с увреждания (25), като според справката от досегашните 137 социални институции са останали 46, което се оценява като прогрес. Работи се по създаване на ефективна система за ранна превенция, по която досега е обръщано внимание в по-малка степен за сметка на други „посоки“.

Във „визията“ има и ключови мерки, вкл. за изграждане на необходимата инфраструктура чрез т.нар. смесено финансиране (в първия етап благодарение и на 4 оперативни програми). Предвидено е разширяването на мрежата за превенция на изоставянето на деца по целенасочена програма. Актуална става Карта на услугите. Във всяка област ще има патронажна грижа, нов момент са спешните центрове за подкрепа с места за кратковременно настаняване.

Какво предстои: закриване на регионалните съвети за осиновяване и създаване на Съвет за осиновяване на национално ниво с по-леки процедури и на база на целенасочена програма с предвидена материална подкрепа към реинтеграцията в семейна среда. 

Област Силистра е деветата в страната, където бе осъществена инициативата на българския клон на Фондация „Надежда и домове за децата“ за създаване на координационна междуинституционална форма на сътрудничество по отношение към грижите за децата, водени от убеждението, че всяко дете трябва да има дом и семейство.

През изминалото време на територията на област Силистра организацията осъществява проект, свързан със „Стратегическата деинституционализация за премахване институционалната грижа за деца под 3 години“, реализиран в контекста на темата на проведената среща.

В резултат на взаимната работа на територията на област Силистра е даден  шанс на 51 деца да имат свой дом и семейство. Предотвратено е изоставянето  на 37  деца от  техните родители. Други 14 деца, отглеждани в дома за бебета в Силистра, днес  отново са при семействата си и растат сред братята и сестрите си. А само до преди 2 години единствено като добро желание изглеждаше идеята всяко едно от онези 21 дечица, настанени в Дома за медико-социални грижи за деца, да се върне в семейството си или да си намери нови родители.