Областният управител участва в празника на българската община и 25 години местно самоуправление в Силистра

21/10/2016
В зала „10-и февруари“ на Общински съвет Силистра бе проведено тържество в чест на Деня на българската община и на местното самоуправление, както и по повод 25-ата година от провеждането на първите демократични избори след политическите промени в България през 1990 г.
 
На поканата на д-р Мария Димитрова от името на Общински съвет Силистра и на д-р Юлиян Найденов – кмет на общината, се отзоваха настоящи и бивши общински съветници и служители на администрацията, Негово Висопреосвещенство Доростолският митрополит Амвросий и областният управител Стоян Бонев.
 
Г-н Бонев поздрави участниците в тържеството, сред които председателите на местния законодателен орган в предишни мандати: д-р Марин Пейчев (1995-2007), Георги Балушев (2007-2008) и председател на т.нар. Временна управа (1990-1991) и Александър Сабанов (2008-2011), както и дългогодишните кметове на община Силистра Йордан Нейков (1976-1986) и инж. Иво Андонов (1999-2011).
В речта си той каза: "Участниците в местното самоуправление, в чест на което от две десетилетия насам имаме съвременно законодателство, са представители на обществото в изпълнителната и в законодателната местна власти. В това отношение нашата страна има традиции още от първите години след Освобождението на България през 1878 г...През последните 15 години община Силистра на два пъти е носител на престижни награди – за община с открито и прозрачно уп равление – през 2002 г., и през настоящата година – за община – новатор, както и на други признания от страна на държавата и на неправителствения сектор.
 
От близо 20 години местният законодателен орган има своя база, независима от изпълнителната власт. Тя е средище за провеждане на разнообразни обществени форуми, превръщащи я в необходима и желана социална придобивка. Силистренският Общински съвет е сред малкото в страната, в който от 10 години се гласува по електронен път, което не само улеснява работата на съветниците, но и я прави по-прозрачна.
 
Статутът на областния управител като представител на държавната власт в област Силистра му вменява задължението да следи за законосъобразността на актовете на кметовете, както и на решенията на общинските съвети. В този смисъл прави чест на община и Общински съвет Силистра, че само в изключителни случаи се налагат санкции, изискващи нови процедурни моменти и евентуално корекция на заповеди, решения и др.
 
Поздравявам всички, които днес се отзоваха на поканата на председателя на Общински съвет Силистра и на кмета на общината да участват в тържеството за участие в тържеството. Това е доказателство, че взаимно уважаваме Деня на българската община и на местното самоуправление. Желая на участниците в управленския процес нестихваща инициативност и мъдрост, целеустременост и политическа толерантност, както и чувство за гражданско взаимодействие. И в крайна сметка – добри резултати от свършената работа, на която единствен оценител са гражданите на община Силистра. Честит празник!“
 
С презентации кметът на общината д-р Юлиян Найденов и председателят на ОбС Силистра д-р Мария Димитрова проследиха развитието на Силистра през последните години. Своите впечатления и размисли по темата споделиха Гинка Капитанова - изпълнителен директор на НСРБ, в която членува община Силистра, д-р Марин Пейчев, Георги Балушев и Константин Стоилов - заместник председател на Общинския съвет; доростолският митрополит Амвросий и юристът Румен Атанасов - председател на първата Общинска избирателна комисия през 1991 г.
 
Близо 10 от 12 общински съветници с по повече от три мандата (от общо 287 народни избраници в местния законодатален орган) получиха почетни грамоти по повод 25-ата година на местното самоуправление според Конституцията на Република България от преди четвърт век.