Обучение в Силистра по темата за правосъдието и насилието над деца

19/10/2016
На тема „Правосъдие, приятел на детето - обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” бе проведеното в Силистра обучение, предшествано от пресконференция за представяне на едноименния проект от страна на Институт по социални дейности и практики.
 
Сред участниците в представянето бе и Елена Томова – заместник областен управител на област Силистра, която прояви интерес към проблематиката. Обект на обучението бяха представители на различни институции – общини, правозащитни органи, социални службли и др.
 
Събитието бе на база на промените в законодателството, осигуряването на защита на децата, жертви на насилие, и на възрастните със статут на уязвими жертви.  
 
Организаторите бяха представени от д-р Надя Стойкова, директор ИСДП – програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието”, Маргарита Карачорова, психолог в Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила” към Института, Галина Николова, районен съдия в Районен съд – Нови пазар,  адвокат Диляна Гитева, консултант към Министерство на правосъдието.
 
Според статистиката за 2015 г., децата, пострадали от престъпления, са 1 751 в страната. В ход на изпълнение е и специална директива на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, приета през 2012 г., но влязла в сила у нас преди една година, чиито минимални изисквания се прилагат както в наказателните дела, така и в гражданските.