Областният управител на област Силистра представи новия директор на Областна дирекция „Земеделие“

4/10/2016
В делови порядък на среща с колектива на Областна дирекция „Земеделие“ Силистра Областният управител на област Силистра Стоян Бонев представи новия директор на Областна дирекция „Земеделие“ Николай Чернев. Той е досегашен (от 2010 г. насам) главен секретар на дирекцията. Завършил е ветеринарна медицина в Стара Загора и като ветеринарен лекар е работил 11 години, включително на различни нива. Има опит в частния бизнес – производство на растителни масла и биодизел, както и шест години на отговорна длъжност в държавната администрация. 
 
Представителят на държавната власт за област Силистра пожела успешна работа на новия директор на специализираната териториална администрация към министъра на земеделието и храните със седалище Силистра, подпомагаща ведомството при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на Крайдунавска Добруджа.  
 
Подобно на другите в страната със същия статут администрации, Областна дирекция „Земеделие“ Силистра осъществява координация, методическо ръководство и контрол по прилагане на законите: за собствеността и ползването на земеделските земи; за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; за опазване на земеделските земи; за подпомагане на земеделските производители; за опазване на селскостопанското имущество и подзаконовите нормативни актове. Контролът върху дейността на областните дирекции „Земеделие“ се осъществява от Инспекторат към МЗХ.