Обявени свободни работни места в област Силистра към 3 октомври 2016 г.

3/10/2016
Обявени свободни работни места в област Силистра
към 3 октомври 2016 г.
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 счетоводител – средно професионално/висше обр., икономически профил
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил
4 мениджъри логистика – средно обр., икономически профил, шофьорска книжка кат.В
1 юрисконсулт – висше обр., юридически профил
4 готвачи в заведение за бързо хранене – средно обр.
2 сервитьори – средно професионално обр. в сферата на услугите
1 рецепционист в хотел – професионален бакалавър в сферата на туризма, английски език, компютърна грамотност
1 обслужващ на щанд, кафетерия - средно професионално обр.
2продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически профил
2 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически или технически профил
2 касиери - средно професионално обр., икономически профил или технически профил;
2касиери - средно професионално обр., икономически профил
2 асистент-продавачи - средно професионално обр., икономически профил
 
- За обучение по време на работа
 
1 организатор, маркетинг – средно обр.
1шофьор куриер - средно обр., шофьоркат. В
1 касиер - средно обр.
1 монтажник, мебели от дърво и други подобни материали – средно обр.
3 бармани - средно обр.
9 сервитьори - средно обр.
2 сервитьори, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
1барман, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
2 помощник-готвачи, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
 
Други СРМ към деня
 
2 продавачи консултанти - средно образование
1 заварчик - средно професионално образование
1 лаборант - средно образование
4 учители, ресурсни - висше образование, специална педагогика, дефектология
1 специалист, продажби - средно образование
10 машинни оператори, кроене – основно образование
20 гладачи, ютия – основно образование
10 машинни оператори, шиене на облекла – основно образование
1 леяр – основно образование
1 заварчик - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия (заварчик)
1 шлосер - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия
1 машинен оператор, металообработващи машини - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия
1 настройчик на металообработващи машини – средно специално образование
2 машинни оператори, металообработващи машини - средно специално образование
2 продавачи консултанти - средно образование
1 фармацевт магистър – висше образование по специалността
1 специалист, застрахователна дейност – висше икономическо образование
1 инженер, конструктор - висше техническо образование, английски език
1 рентгенов лаборант - висше образование по специалността
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
2 крупиета - средно образование
1 старши експерт - висше образование, информационни технологии
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
10 лекари - висше образование, медицина
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 машинен инженер - висше техническо образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование, за с. Голеш
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 счетоводител – висше икономическо обр.
 
- За обучение по време на работа:
 
2 продавачи консултанти - средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
4лекари, ЦСМП – висше образование, медицина
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 продавач консултант – средно обр., компютърни умения
1 технически секретар – средно обр.
1 чистач – основно/средно обр.
5 сервитьори – основно/средно обр.
2 бармани - основно/средно обр.
2 общи работници – основно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 отчетник, счетоводство - средно специално образование, икономика, компютрни умения
5 сезонни работници, горско стопанство - няма изискване за заемане
3 общи работници - основно образование
1 продавач консултант - средно образование, компютрни умения
1 камериерка – основно образование, на 4 часа
2 бармани – средно образование
1 сервитьор – средно образование
20 гладачи - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
1 отчетник – няма изискване за заемане
1 работник, спомагателни дейности в шивашка фирма – няма исикване за заемане
3 шивачи/шивачки – няма изискване за заемане
9гладачи – няма изискване за заемане
6машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
3 лекари - висше образование, медицина
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.