Честит празник!

1/10/2016
Уважаеми съграждани, поздравявам Ви с 1 октомври – ден символ на свободата на Южна Добруджа и на област Силистра, който честваме и почитаме благодарение на уникалния Крайовски договор от 1940 г. – пример за Европа и света за мирно уреждане на териториални отношения между държавите. В същото време първият ден на октомври е наситен и с празници, отнасящи се до духа – до поезията и музиката, до архитектурата и до специфична култура на хранене, каквото е вегетарианството. И не на последно място – това е ден за уважение към възрастните хора, вече пренесли на плещите си проблемите на обществото – те са своеобразният мост във времето, по който преминава нишката на живота на планетата. Честит празник!
 
Стоян Бонев 
областен управител на област Силистра