Заседание на Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Силистра

21/9/2016
В залата на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Силистра, свикана от областния управител Стоян Бонев и водена от заместник областния управител Елена Томова с участието на Румяна Бонева – представител на дирекция „Регионална служба по заетостта“ в  Русе.
 
Членовете на комисията разгледаха няколко въпроса: обсъждане и приемане на методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Силистра; оценка и подбор на  проектните предложения, както и определяне на работна група за изготвяне на Регионална програма за заетост на област Силистра.
 
Предложението за оценка на постъпилите предложения е на база Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта и по-конкретно от неговото последно изменение от 9 август т.г.
 
Одобрена бе и съответна методика. В КЗ са получени 8 проектни предложения за включване в областната програма за заетост. На базата на определените в НПДЗ 2016 г. средства на област Силистра от 251 198 лв е извършено разпределение на средствата по общини (определен e общият брой работни места за областта при 8-часов работен ден за период от 5,5 месеца, до 31.03.2017 г.): Силистра – 21, Дулово – 18, Кайнарджа и Тутракан – по 13, Алфатар и Ситово – по 9, Главиница – 4.
 
За разработване на регионалната програма бе сформира работна група от експерти, която ще обобщи постъпилите предложения и ще я изготви, за да бъде внесена в Министерството на труда и социалната политика. Тя включва представител на Областна администрация Силистра, както и представители: на Бюрата по труда, на работодателските организации и на синдикатите.
 
Предстои в следващите няколко дни програмата да бъде изготвена в проект, за да бъде  съгласувана за окончателен вид, в който да бъде изпратена за утвърждаване от МТСП (не по-късно от 28.09.2016г.).