В 78 образователни структури започна учебната година в област Силистра, областният управител Стоян Бонев участва в тържеството в село Голеш, община Кайнарджа

15/9/2016
Учебната 2016-2017 г. в област Силистра започна в общо 78 образователни структури, от които училищата са 47, като половината от тях са от тип „средищни“ (2 начални в Поройно и Алеково – защитено; 24 са основни, като училището в Ситово също е от тип „защитено“; 7 са средните училища, в две от които има и професионални паралелки – в Окорш и в Тутракан; 9 са професионалните гимназии, като трите земеделски – в Силистра, Средище и Ситово, вече са на общинско подчинение; 2 са профилираните гимназии).
 
Единствени са няколко типа учебни заведения: Социално-педагогически интернат „Хр. Ботев” в с. Варненци; Градско помощно училище „Софроний Врачански” и Общинско спортно училище „Дръстър“ са в град Силистра. Прогнозният брой ученици от І до ХІІ клас в дневна форма на обучение е около 10 600. По данни от училищата, записаните до момента първокласници са 938, но записването продължава. В ХІІ клас за тази учебна година се очаква да се обучават в дневна форма 727 ученици.
 
Четири са т.нар. обслужващи звена в Силистра: Общежитиe „Младост“, Обединен детски комплекс, Ресурсен център и Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей“ Силистра. В област Силистра има 27 детски градини и обединени детски заведения.
 
Областният управител на област Силистра Стоян Бонев участва в тържеството по откриване на новата учебна година в Основно училище „Васил Априлов“ – село Голеш, община Кайнарджа, което преди две години бе открито в изцяло реновиран вид. В тържеството се включиха кметът на селото Гюлтекин Алиосманов и председателят на училщното настоятелство Наим Наимов, който е бивш кмет два мандата и настоящ общински съветник в Общински съвет Кайнарджа.
 
„В момента в училището се учат 271 деца с 31 първокласници, каза при откриването неговата директорка Елена Янкова. В подготвителните групи са 34 деца. Педагогическият персонал е от 25 души. Забелязан е недостиг на кадри за началния курс на обучение, но се отчита предимството на добрата материална база и успешното взаимодействие с общината, включително и при необходимост ползването на транспорт, тъй като училището в село няма свой автобус. От село Добруджанка всеки ден пътуват 27 деца в различни класове. Най-малко 20 от завършилите осми клас миналата учебна година са продължили в средни училища в Силистра. Вече има и студенти, родом от селото“.
 
В откриването на новата учебна година в други училища в област Силистра - в СОУ в Тутракан и в СОУ в Главиницав, в Силистра - ОУ "Отец Паисий",  участваха представители на ръководството на Областна администрация Силистра - заместник областните управители Младен Минчев и Елена Томова, както и главният секретар Ивелин Статев.