Обявени свободни работни места в област Силистра към 12 септември 2016 г.

10/9/2016
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 счетоводител – средно професионално/висше обр., икономически профил
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил
4 мениджъри логистика – средно обр., икономически профил, шофьорска книжка кат.В
1 юрисконсулт – висше обр., юридически профил
4 готвачи в заведение за бързо хранене – средно обр.
2 сервитьори – средно професионално обр. в сферата на услугите
1 рецепционист в хотел – професионален бакалавър в сферата на туризма, английски език, компютърна грамотност
1 обслужващ на щанд, кафетерия - средно професионално обр.
2продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически профил
2 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически или технически профил
2 касиери - средно професионално обр., икономически профил или технически профил;
2касиери - средно професионално обр., икономически профил
2 асистент-продавачи - средно професионално обр., икономически профил
 
- За обучение по време на работа
 
1 касиер - средно обр.
1 продавач консултант – средно обр., компютърна грамотност
1 монтажник, мебели от дърво и други подобни материали – средно обр.
3 бармани - средно обр.
9 сервитьори - средно обр.
2 сервитьори, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
1барман, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
2 помощник-готвачи, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
 
Други СРМ към деня
 
1 заварчик - средно професионално образование
1 лаборант - средно образование
1 огняр - средно образование, правоспособност
1 читалищен секретар - висше образование
1 продавач консултант - средно образование
2 логопеди - висше образование, специална педагогика, логопедия
5 учители, ресурсни - висше образование, специална педагогика, дефектология
1 специалист, продажби - средно образование
1 изпълнител / хигиенист – основно образование
10 машинни оператори, кроене – основно образование
20 гладачи, ютия – основно образование
10 машинни оператори, шиене на облекла – основно образование
1 леяр – основно образование
1 заварчик - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия (заварчик)
1 шлосер - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия
1 машинен оператор, металообработващи машини - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия
1 настройчик на металообработващи машини – средно специално образование
2 машинни оператори, металообработващи машини - средно специално образование
2 общи работници, промишленост - средно образование
2 продавачи консултанти - средно образование
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника
6 общи работници, промишленост – средно образование
4 машинни оператори, белене на зърно – средно образование
1 машинен оператор, шиене – средно образование
1 фармацевт магистър – висше образование по специалността
1 специалист, застрахователна дейност – висше икономическо образование
1 инженер, конструктор - висше техническо образование, английски език
1 рентгенов лаборант - висше образование по специалността
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
2 крупиета - средно образование
1 старши експерт - висше образование, информационни технологии
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
10 лекари - висше образование, медицина
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 машинен инженер - висше техническо образование
1 шофьор на товарен автомобил - средно образование, правоспособност
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование, за с. Голеш
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 счетоводител – висше икономическо обр.
 
- За обучение по време на работа:
 
1 куриер, служба, офис – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 старши специалист – средно образование, шофьор кат. В, компютърни умения, опит 1 година
1 общ работник в мебелното производство – няма изискване за заемане
1 продавач консултант – средно образование
2 сервитьори – няма изискване за заемане
4лекари, ЦСМП – висше образование, медицина
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 продавач консултант – средно обр., компютърни умения
1 технически секретар – средно обр.
1 чистач/хигиенист – основно/средно обр.
1 общ работник – основно обр.
5 сервитьори – основно/средно обр.
2 бармани - основно/средно обр.
2 общи работници – основно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 отчетник – няма изискване за заемане
1 работник, спомагателни дейности в шивашка фирма – няма исикване за заемане
 
3 шивачи/шивачки – няма изискване за заемане
1 чистач/хигиенист – няма изискване за заемане
2 водачи на машини за горско стопанство – средно образование, шофьор кат.Ткт, опит 5 години
1 психолог – висше образование по специалността
4 оператори, производствена линия – средно образование
1 техник, комуникации – средно образование
10гладачи – няма изискване за заемане
6машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
2секачи – няма изискване за заемане
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
3 лекари - висше образование, медицина
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.