Обявени свободни работни места в област Силистра към 7 септември 2016 г.

7/9/2016
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил, владеенето на английски език е предимство
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил
4 мениджъри логистика – средно обр., икономически профил, шофьорска книжка кат.В
1 юрисконсулт – висше обр., юридически профил
4 готвачи в заведение за бързо хранене – средно обр.
2 сервитьори – средно професионално обр. в сферата на услугите
1 рецепционист в хотел – професионален бакалавър в сферата на туризма, английски език, компютърна грамотност
1 обслужващ на щанд, кафетерия - средно професионално обр.
2продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически профил
2 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически или технически профил
2 касиери - средно професионално обр., икономически профил или технически профил;
2касиери - средно професионално обр., икономически профил
2 асистент-продавачи - средно професионално обр., икономически профил
2 рехабилитатори, висше обр. – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена
1 кинезитерапевт, висше обр. - професионален бакалавър по специалността, за к.к. Албена
 
- За обучение по време на работа
 
1 касиер - средно обр.
1 продавач консултант – средно обр., компютърна грамотност
1 монтажник, мебели от дърво и други подобни материали – средно обр.
3 бармани - средно обр.
9 сервитьори - средно обр.
3 камериери/камериерки в хотел, без изискване за обр., за к-с Златни пясъци
4 сервитьори, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
2 бармани, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
2 помощник-готвачи, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
1 спасител в басейн, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
2 масажисти – с месторабота к.к. Албена,средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 специалист, продажби - средно образование
1 изпълнител / хигиенист – основно образование
10 машинни оператори, кроене – основно образование
20 гладачи, ютия – основно образование
10 машинни оператори, шиене на облекла – основно образование
1 леяр – основно образование
1 заварчик - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия (заварчик)
1 шлосер - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия
1 машинен оператор, металообработващи машини - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия
1 настройчик на металообработващи машини – средно специално образование
2 машинни оператори, металообработващи машини - средно специално образование
2 общи работници, промишленост - средно образование
2 продавачи консултанти - средно образование
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
1 учител по английски език и БЕЛ - висше филологическо образование
2 учители по практика, механизация на селското стпонаство - висше образование по специалността
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника
6 общи работници, промишленост – средно образование
4 машинни оператори, белене на зърно – средно образование
1 машинен оператор, шиене – средно образование
1 фармацевт магистър – висше образование по специалността
1 специалист, застрахователна дейност – висше икономическо образование
1 инженер, конструктор - висше техническо образование, английски език
1 рентгенов лаборант - висше образование по специалността
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
2 крупиета - средно образование
1 старши експерт - висше образование, информационни технологии
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
10 лекари - висше образование, медицина
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 машинен инженер - висше техническо образование
1 шофьор на товарен автомобил - средно образование, правоспособност
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование, за с. Голеш
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 счетоводител – висше икономическо обр.
 
- За обучение по време на работа:
 
1 куриер, служба, офис – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 старши специалист – средно образование, шофьор кат. В, компютърни умения, опит 1 година
1 общ работник в мебелното производство – няма изискване за заемане
1 продавач консултант – средно образование
2 сервитьори – няма изискване за заемане
4лекари, ЦСМП – висше образование, медицина
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 продавач консултант – средно обр., компютърни умения
1 технически секретар – средно обр.
1 чистач/хигиенист – основно/средно обр.
1 общ работник – основно обр.
5 сервитьори – основно/средно обр.
2 бармани - основно/средно обр.
2 общи работници – основно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимнзиален етап –на 4 часа - висше образование, математика, мин. 10 години опит, компютърни умения
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – на 4 часа – висше образование, информатика и ИТ, компютърни умения
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – на 4 часа – висше образование, биология, химия и география, мин. 10 години опит, компютърни умения
1 старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап – висше образование, български език и литература, история и английски език, мин. 10 години опит, компютърни умения
1 старши учител, обообразователен учебен предмет в гимназиален етап – висше образование, история, мин. 10 години опит, комхютърни умения
1 педагогически съветник – висше образование, педагогика/социална педагогика/психология, компютърни умения
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше образование, компютърни умения
2 учители, начален етап на основното образование – висше образование, НУП, компютърни умения
1 отчетник – няма изискване за заемане
1 работник, спомагателни дейности в шивашка фирма – няма исикване за заемане
3 шивачи/шивачки – няма изискване за заемане
2 водачи на машини за горско стопанство – средно образование, шофьор кат.Ткт, опит 5 години
1 чистач/хигиенист – основно образование
1 социален педагог – висше образование по специалността
1 психолог – висше образование по специалността
4 оператори, производствена линия – средно образование
1 учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап - висше образование, английски език
1 учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап - висше образование, български език и литература
1 техник, комуникации – средно образование
10гладачи – няма изискване за заемане
6машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
2секачи – няма изискване за заемане
1 старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – висше образование, математика и информатика, опит 10 години
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
3 лекари - висше образование, медицина
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.