Областният управител на Силистра насрочи консултации за съставяне на РИК за изборите и референдума

1/9/2016
Във връзка с решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, издадено от Народното събрание на 29 юли 2016 г., обн. в ДВ бр. 60 от 2 август 2016 г., Указ № 279 от 08 август 2016 г. на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата за провеждане на национален референдум, обн. в ДВ бр. 65 от 19 август 2016 г., чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на ЦИК, областният управител на област Силстра Стоян Бонев уведомява политическите сили, че на 7.09.2016 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра ще се проведат консултации за състава на РИК за 20-и многомандатен изборен район – Силистренски. При провеждането на консултациите следва да се представят писмени предложения за състава на РИК и всички необходими документи, изброени изчерпателно в Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на Централната избирателна комисия. Уведомлението е публикувано в специална секция („Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум 2016 г.“) на сайта на Областна администрация Силистра (www.silistra.government.bg).