Кръгла маса в София на тема „Адекватно интегриране на железопътния транспорт в областните и градски транспортни схеми”

14/7/2016
На проведената наскоро в София кръгла маса на тема „Адекватно интегриране на железопътния транспорт в областните и градски транспортни схеми” бяха дискутирани конкретните отговорности между страните  - местни власти и национален превозвач, целящи успешното интегриране на железопътния транспорт на регионално и градско ниво, съобщи www.bdz.bg. Събитието беше организирано от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД под егидата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 
В него участва и областният управител на Силистра Стоян Бонев, който постави въпроса за влака от София до Силистра и обратно в контекста на необходимостта през есента отново да има спален вагон. Както е известно, тази тема периодично е дискусионна на фона на трафика на пътници и на технически проблеми, каквито имаше в края на миналата година.
 
На проведената среща взеха участие и други областни управители, както кметове и представители на Национално сдружение на Общините в Република България, заедно с експерти от  две министерства: на транспорта, информационните технологии и съобщенията; на  регионалното развитие и благоустройството; от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
 
Управителят на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД Димитър Костадинов изрази увереност, че проведената кръгла маса ще създаде възможност за конструктивен диалог от интерес за всички страни. Сред темите на срещата бяха подготовката на Годишния график за движение на влаковете, планирането на интегрирани транспортни схеми и превозни документи, новите идеи на железопътния превозвач по отношение на тактови графици по определени направления и др.
 
Времето за предоставяне на графика пред общините би трябвало да се случи от 1 до 16 септември, след което отново ще се проведат пунктови съвещания за разглеждане на постъпилите предложения от страна на областите до дружеството, които ще бъдат предостявени повторно за обсъждане по места. Периодът октомври-ноември преминава в техническа подготовка за влизане на новото разписание. От 11 декември ще са в сила новите разписания и дотогава трябва да са направени всички най-големи изменения в него.
 
Важни проекти, които бяха набелязани по време на срещата, са интеграцията в разписанията и тарифите между железопътния превозвач и другите участници, обслужващи областните и градските транспортни схеми; организацията на довеждащ транспорт от отдалечените населени места до спирки и гари; разработването и внедряването на иновативни технологии, които да способстват за въвеждане на обща тарифна политика в отделни участъци. Водещо е разбирането, че потребителите трябва да бъдат във фокуса на транспортната политика.
 
Според мениджмънта на „БДЖ-Пътнически превози” по-добрата интеграция на отделните видове транспорт е средство за подобряване на общата ефективност на системата и по-добро разходване на обществения ресурс. Участниците в кръглата маса изразиха готовност работните срещи да станат редовни, за да доведат до успешното съвместно реализиране на набелязаните цели.
 
Въпреки че броят на пътниците намалява с 8 до 10% всяка година, поскъпване на цените за ползване на услугите на български железници няма да има. В плановете за следващата година няма да се закриват гари и няма да отпаднат линии. В дружеството планират превозите на пътниците да се извършват с 20 международни, 80 бързи и 147 обикновени пътнически влака плюс 345 крайградски пътнически влакове.
 
На кръглата маса проблемите са поставени и дискутирани, за да се постигне съгласие за по-ефективна комуникация между „БДЖ-Пътнически превози“и областните, и общински администрации за предлагане на по-добра обществена услуга.