Фондация "Надежда и домове за децата - България" проведе национална конференция

7/7/2016
В началото на м. юли Фондация „Надежда и домове за децата – клон България“ организира в София национална конференция „Заедно". В нея участваха представители на различни институции, сред които Мая Манолова – омбудсман на Република България, Офелия Кънева – председател на Агенцията за закрила на детето, както и ръководители на областни администрации и общини.
 
Заместник областният управител Младен Минчев участва във форума, отчел работата през последните години, в това число и в област Силистра, на базата и на взаимодействие, осъществявано със споразумение с Областна администрация Силистра.
 
Конференцията разгледа две основни теми: резултатите до този момент, вкл. благодарение на работата с партньори, така и с различните държавни структури, както и начините, по които може да се работи още по-успешно в бъдеще. По време на събитието бяха раздадени и почетните награди „Професионалист с горещо сърце“, заслуга за които имат и отделите за закрила на детето в Силистра, Тутракан, Дулово и Алфатар.
 
Те са са основни партньори от началото на 2012 г. на Фондацията, активно занимаваща се в България с деинституционализация на деца от 0 до 3 г. Отчетено е, че този процес протича много по-лесно и по-бързо, когато усилията са обединени с тези на други организации, доставчици, държавни агенции и институции.