В Силистра - информационна среща в подкрепа на бизнеса

5/7/2016
 
На 7 юли (четвъртък) 2016 г., от 10:00 ч., в залата на ОИЦ-Силистра ще се състои информационна среща в подкрепа на бизнеса, по време на която ще бъдат представени актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Организатор е Областният информационен център (ОИЦ), а поканени да присъстват са представители на микро, малки и средни предприятия в Силистра.
 
Експертите от ОИЦ-Силистра ще представят две процедури за кандидатстване с проекти по ОПИК – „Енергийна ефективност в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) и с насоките за кандидатстване. Ще бъдат подробно разгледани условията за допустимост на кандидати, дейности и разходи, както и стъпките за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС).
 
Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.