Поздравление за празника на мюсюлманите в област Силистра

5/7/2016
Уважаеми съграждани мюсюлмани от област Силистра,
Поздравявам Ви най-сърдечно във връзка с големия празник Рамазан байрам, в основата на който са вечните нравствени ценности – милосърдие и покаяние, опрощение и морална подкрепа. В името на мъдростта, толерантността и взаимопомощта между хората! Честит Рамазан байрам!
 
Стоян Бонев, областен управител на област Силистра