Тържество във Филиал Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев"

20/5/2016
 
В една от най-големите зали на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе проведено тържество, посветено на 24 май – Ден на българската култура и на славянската писменост, както и на няколко други повода: старта на 20-ите Майски научни четения, 45-годишнината от основаването с указ на ДС на НРБ на Полувисш учителски институт в Силистра и 30-ата година на инженерното образование в Крайдунавска Добруджа.
 
Основен доклад прочете доц. д-р Теменужка Богданова – директор на Филиал Силистра, а приветствия поднесоха проф. д-р Диана Антонова – заместник ректор, Елена Томова – зам. областен управител на област Силистра, Ростислав Павлов – секретар на община Силистра, доц. д-р Илиана Горанова – дългогодишен директор на Филиал Силистра, председател на Клуб на учителя пенсионер, директорът на Регионалния исторически музей Силистра Николай Тодоров и др. гости.
 
На Севгюл Сабри, завършваща специалност „Физика и информатика“, бе връчена специалната награда на областния управител на област Силистра Стоян Бонев в категорията „Студент абсолвент с най-висок общ успех“, а от името на кмета на община Силистра наградата в категорията „Студентка майка с най-висок успех през целия курс на обучение“ получи Ивелена Иванова от специалност „Български език и английски език“. Преподавател на годината е доц. Тодорка Георгиева, защитила наскоро „доктор на филологическите науки“.
 
Ръководството на Филиал Силистра връчи награди и в други категории: студенти първенци в направление „Инженерство“, съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище, специализации по физическо възпитание – първи випуск, най-добри студенти спортисти, вкл. златната медалистка от Национална универсиада 2016 – Мария Данкова, и др.
 
 
В проведената Майска научна сесия Филиал Силистра се е представил с 37 доклада, от които 3 са докторантски, а в започналите Майски научни четения има записани 32 научни разработки. Филиал Силистра отчита и първата успешна вътрешна защита на докторант в лицето на филоложката Силвия Ангелова.