Обявени свободни работни места в област Силистра към 16 май 2016 г.

17/5/2016
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
2 рехабилитатори, висше обр. – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена
1 кинезитерапевт, висше обр. - професионален бакалавър по специалността, за к.к. Албена
2 масажисти, средно обр., за к.к. Албена.
4 готвачи в заведение за бързо хранене – средно обр.
2 сервитьори – средно професионално обр. в сферата на услугите
1 рецепционист в хотел – професионален бакалавър в сферата на туризма, английски език, компютърна грамотност
1 обслужващ на щанд, кафетерия - средно професионално обр.
2продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически профил
2 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически или технически профил
2 касиери - средно професионално обр., икономически профил или технически профил;
2касиери - средно професионално обр., икономически профил
2 асистент-продавачи - средно професионално обр., икономически профил
 
- За обучение по време на работа
 
2 сервитьори, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
1 барман, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
2 помощник-готвачи, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
1 спасител в басейн, английски и руски език, за к-с Златни пясъци
3 бармани - средно обр.
9 сервитьори - средно обр.
1 фотограф- средно обр., компютърна грамотност
 
Други СРМ към деня
 
1 продавач, павилион - средно образование
1 водач на ССМ - средно професионално образование, правоспособност
2 продавачи, закуски и напитки - средно образование
1 техник, ГТП – средно професионално образование
2 автомонтьори - средно образование
2 птицевъди – основно образование
5 сервитьори - средно образование
5 продавачи консултанти - средно образование
1 готвач - средно образование
2 продавачи консултанти - средно образование
6 работници, сглобяване на детайли - средно образование
1 инженер, конструктор - висше техническо образование, английски език
4 продавачи консултанти - средно образование
1 готвач - средно образование
1 рентгенов лаборант - висше образование по специалността
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
2 крупиета - средно образование
1 старши експерт - висше образование, информационни технологии
1 механик, промишлено оборудване - средно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
10 лекари - висше образование, медицина
1 шивач на облекло - средно образование
1 лаборант - средно специално образование
1 главен специалист – висше образование, фармация
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 технолог, технология на пластмасите - висше техническо образование
1 шивач – средно образование
1 машинен инженер - висше техническо образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа:
 
2 дограмаджиии, дърво, пластмаса - основно обр.
2 продавачи консултанти - средно обр
3 обслужващи бензиностанция/газстанция - средно обр
4 машинни оператори, шиене - средно обр.
1 гладач, ютия - основно обр.
1 работник в кухня - основно обр.;
2 бармани - средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
2 шофьори на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.С+Е, опит 2 години
28 камериерки – средно образование, за курорта Златни пясъци
1 главен счетоводител – висше образование, счетоводство и контрол, финанси
4лекари, ЦСМП – висше образование, медицина
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство- средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
 
- За обучение по време на работа
 
2 бармани – средно обр.
1 продавач консултант – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 продавач консултант – основно образование
1 технически ръководител, строителство – висше образование, строителство и строително инженерство/ средно професионално образование, строителен техник
2 кофражисти - основно образование
3 зидаро-мазачи - основно образование
1 санитар – няма изискване за заемане
2помощник-готвачи – няма изискване за заемане
1сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
1 медицинска сестра – полувисше образовние, медицинска сестра/акушерка
2 диагностици, МПС – средно техническо образование, ДВГ, средно професионално образование - механизация на селското стопанство, монтьор на ССТ
1 обслужващ магазин, приемчик – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.