Правителството предостави допълнителни средства за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването "заразен нодуларен дерматит"

20/4/2016
В заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе спешно заседание на Областната епизоотична комисия за област Силистра, свикано от нейния председател г-н Стоян Бонев – областен управител на област Силистра. За проблема докладва д-р Себахтин Халид – директор на Областна дирекция по безопасност на храните за област Силистра.
 
Пред членовете на комисията той представи заболяването „заразен нодуларен дерматит“, което се е появило наскоро за пръв път в България – първоначално в две огнища в област Хасково, а после и в други 4 в област Стара Загора. Болестта, която е нелечима при животните, но не е опасна за хората, е налична в две съседни страни – Турция и Гърция. Заболелите животни се изтребват, което предизвиква необходимост от вземането на мерки от държавните органи и специализираните ветеринарни структури.
 
Според решенията на Областната епизоотична комисия, до края на седмицата свои заседания трябва да проведат и 7-те в региона Общински епизоотични комисии. Междувременно ще са забранени пазари и изложби с едри преживни животни. Държавнвите практикуващи ветеринари вече влизат в действие за незабавни клинични прегледи по обекти с животни. Ще бъдат ангажирани кметове и кметски наместници, за да разпространят необходимата информация за болестта, както и да съберат информация с цел обратна връзка, която да стигне до ОБДХ – Силистра. В ход ще е инвентаризация на едрите преживни животни.
 
„Колкото по-рано стане откриването на болестта, толкова по-лесно става локализирането й, тъй като  при евентуално разпространение води до тежки икономически последствия“, заяви д-р Халид пред членовете на Областна епизоотична комисия Силистра. Той благодари на областния управител за бързата реакция при свикването на областната епизоотична комисия, за да стартират действията по изпълнение на мерките за справяне с възникналия проблем със заразния нодуларен дерматит. 
 
Правителството предостави допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. в размер на 14,490 млн. лв. за ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит, за изплащане на обезщетения на собственици на принудително убити едри преживни животни и за суровини, добити от тях. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година.
 
Съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, ще бъдат обезщетени собствениците на убитите животни в констатираните 13 огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни на територията на областите Хасково, Стара Загора и Пловдив. От това заболяване са засегнати 537 говеда в 13 ферми. С цел овладяване разпространението на заболяването, във всички засегнати обекти е необходимо животните, показали клинични признаци, и контактните с тях, да бъдат умъртвявани по хуманен начин.
 
Епизоотичната ситуация в съседните Турция, Гърция и Република Македония се усложнява и във връзка с бързото разпространение на болестта е създадена организация за повишена епизоотична готовност в областите, граничещи с тези страни. При условие, че не се осигурят допълнителни средства за предприемане на спешни и бързи оперативни действия по ограничаване разпространението и ликвидиране на болестта на нашата територия, то разпространението й в страната би довело до значителни стопански и икономически загуби за българското животновъдство.