Областна администрация Силистра с награда „За целева ориентираност“ в национален конкурс на СА „Д. Ценов“, МС и Института за публична администрация

8/4/2016
Областна администрация Силистра е тазгодишният победител в категорията „Най-целево ориентирана областна администрация за 2015 г.“ в национален конкурс,  организиран от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, със съдействието на Министерски съвет на Република България и на Института по публична администрация.
 
Областният управител Стоян Бонев получи наградата на церемония, проведена в София, с всички участници в конкурса – 21 областни администрации, оценени по 42 критерия в областите стратегическо и оперативно планиране, финансово управление, контрол и др.
 
Най-голямата награда „За цялостна дейност и напредък“ в конкурса е за Областна администрация Кюстендил. По т.нар. Ликертова скала тя е получила най-голямо признание, вкл. по теми като различни видове управление: на риска и мониторинга; на информацията, собствеността и човешките ресурси; публичност и откритост; контрол върху индивидуални и нормативни актове. По всеки от критериите е направено степенуване на три нива.
 
В подготовката на оценката са участвали и студенти от едно от най-престижните и стари български финансово-счетоводни висши учебни заведения, посетили областните администрации, за да намерят отговори на въпросите по специалната методика.
 
В церемонията  се включи лично ректорът на СА – Свищов  доц. Иван Марчевски. Експертни становища при формиране на класирането са дали членовете на жури в състав:  проф. д-р Борислав Борисов, Павел Иванов – директор на Института за публична администрация, проф. Маргарита Богданова – ръководител на катедра „Стратегическо планиране“ в Стопанската академия, д-р Снежана Димитрова – член на УС на Професионалното обединение на държавните администрации, и доц. д-р Валентин Василев от Югозападния университет „Неофит Рилски“.
 
Освен носителите на най-уважителните – областните администрации на Кюстендил и Силистра, призове в други тематични направления получиха областните администрации в Благоевград, Търговище, Разград, Русе и Пловдив. Прави впечатление, че три от наградите са за регионални държавни структури в Северен централен район (Русе, Силистра и Разград).