СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ТЪКАНИ СИЛИСТРА 2016“

31/3/2016
Фондация „АЗГАРД"- гр. СИЛИСТРА
организира
 
СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ТЪКАНИ СИЛИСТРА 2016“
 
I. Цел на конкурса е младите хора:
-              да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки;
-              да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани (възглавници, ковьори, пешкири, колани и др.) от родния край;
-              да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор;
-              да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство;
-              да открият корените на своя род и да си направят родословно дърво;
-              да се запознаят и гордеят със историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава от Авитохол, Кубрат и Аспарух и до днес, древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни.
II. Жанрове: живопис и графика; приложно изкуство и колажи; снимка на детето в народна носия; родословно дърво на автора; компютърна графика и презентации.
III. Условия за участие:
-   в конкурса участват само снимки на изработените творби в посочените жанрове и оригинали на компютърни графики и презентации;
-   всяка творба трябва да бъде снимана с дигитален фотоапарат и снимката да се изпрати в прикачен файл на е-МаН: slancheviruni@gmail.com. За участие се приемат само снимки с високо качество;
-   всяка снимка трябва да бъде изпратена с информация за автора:
-  трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон/
-  заглавие на рисунката
-  име на учителя
-    всяка творба да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата (от коя историко-географска област е шевицата, на кого е принадлежала носията, какво знаете за цветовете, орнаментите и значението на шевицата).
-   продължителността на компютърните презентации да е от 2 до 5 минути, със текст на български език;
-     размерът на творбата живопис, графика, приложно изкуство, колажи, снимка на детето в народна носия, родословно дърво на автора да е АЗ или А4;
-    наградените рисунки имат запазени авторски права и организаторите имат право да ги публикуват и представят в изложби.
Рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи:I група - от 6 до 12 г.,II група - от 13 до 18 год.
Краен срок за получаване на творбите :30 май 2016 г. на е-МаН: slancheviruni@gmail.com
За връзка:slancheviruni@gmail.comРасеЬоок: Слънчеви руни / 81апсЬеу1 гиш
ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ФАНТАЗИЯТА СИ!
ПОТЪРСЕТЕ КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РОД!