Изложба „Гласове от Русе за Добруджа“ бе открита в Силистра

24/3/2016
През септември миналата година с международна конференция в Тутракан и в Добрич бе чествана 75-ата година от Крайовския мирен договор, възвърнал Южна Добруджа към майката родина България. По този повод в Силистра бе издадена книгата „Съхранена памет“ с близо 50 автентични разказа за периода преди 1940 г. (съставители са доц. д-р Румяна Лебедова, Цветана Цанова и Йордан Георгиев), представена до този момент в Силистра, в кв. Попово (Алфатар) и в село Добротица, а благодарение на местните власти разпространена в общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Ситово и Кайнарджа.
 
Факт е историческият журнал за събитията от този период „Да защитим достойно българската си самоличност“, дело доц. д-р Румен Липчев и Наталия Симеонова от РИМ Силистра. Свидетелство за проведения форум в Тутракан и Добрич е издаденият сборник с изследвания „Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (XIX-XX в.)“. Под печат в най-големия град на Добруджа е и романът „Добруджанската трагедия 1916 г.“ на д-р Никола Димитров от София.
 
На 23 март в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра беше открита изложбата „Гласове от Русе за Добруджа”, създадена от Регионален исторически музей Русе, посветена на същата годишнина, за да бъде на разположение на силистренци до 14 април.
 
Преди това изложбата е гостувала в Тутракан. В нея са представени нови документи от Архива на МВР, Държавен архив Русе, както и от фонда на музея инициатор, снимки и документи на добруджански дейци. Документите проследяват ролята на русенските и силистренските добруджански дейци като решаващ фактор за функционирането на ВДРО с цел противопоставяне на денационализацията в областта и възвръщане на Южна Добруджа към България.
 
Гости на Силистра бяха Иван Хаджииванов, внук на ръководителя на ВДРО, и Валентин Събков, историк от Варна, изследовател на историята на организацията и нееднократен участник в подобни начинания и събития.
 
Той е сред вдъхновителите за откриването на паметник на войводата Стефан Боздуганов в родния му град Алфатар. Беседа по темата и на базата на десетките постери, представящи в текстови и снимков материал историческите събития от периода на румънската окупация до освобождението на Добруджа (1913-1940 г.) изнесе историкът Тодор Николаев.
 
За своето вдъхновение относно подготовката и реализацията на изложбата впечатления пресъздадоха господата Хаджииванов и Събков, както и Валентин Петков от Клуб „Родолюбие“, с чието съдействие се провежда изложбата, част от която са и материали от областен конкурс за книги на тема „История на моя род", отчетен наскоро от РИО на МОН сред ученици в две възрастови групи.
 
Конкурсът се провежда от десет години на различни теми, като през настоящата са участвали около 50 души. Приветствие към организаторите – Регионална библиотека „Партений Павлович“, както и към гостите поднесе Цветана Игнатова – началник на отдел „Култура“ при община Силистра. С кратко експозе изложбата бе представена от Мануела Енчева от отдел  „Краезнание" в регионалната библиотека.
 
Областният управител Стоян Бонев отправи поздравителни адреси по повод изложбата до Регионален исторически музей Русе и до г-н Валентин Петков по повод тяхната заслуга за нейното представяне в Силистра. Заедно с гостите те получиха и по екземпляр от книгата „Съхранена памет“, която е част от изложбата.