ОИЦ Силистра продължава в нов проект за 37 месеца

22/3/2016
В зала „10 февруари“ на Общински съвет Силистра бе проведена пресконференция за представяне на новия проект, на базата на който Областен информационен център Силистра продължава своята работа в следващите 37 месеца, за да надгради направеното от 2011 г. насам. Преди по програма „Техническа помощ“, сега – по програма „Добро управление“.
 
Бенефициент по проекта е община Силистра, чийто кмет д-р Юлиян Найденов приветства участниците в медийното събитие, едно от двете, които ще бъдат провеждани всяка година. Д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, припомни за ентусиазма, с който преди близо 5 години бе създаден Центърът като част от мрежа с 27 структури в цялата страна плюс Централен координационен офис в София. И този път участието в проекта стана възможно с решение на съветниците, за да бъде получена безвъзмездна помощ в размер на 315 хил. лева.
 
Мирослав Калинов – директор на дирекция в Общинска администрация Силистра, е ръководител на ОИЦ, а в момента тече процедура по подбора на управител. Ани Караджова и Елена Стоянова и занапред ще са експертите в ОИЦ. Главен счетоводител е Румяна Георгиева, а отскоро юрист е Николай Николов – директор на дирекция в Община Силистра.
 
Най-общо целевите групи, с които ще работи ОИЦ Силистра, и занапред ще са общините в област Силистра, медиите, неправиелствените, браншовите и младежките организации, бизнесът, читалищата и обществеността. Работата е подчинена на изпълнение на цели, които подпомагат Националната комуникационна стратегия.
 
На практика с встъпителната пресконференция като едно от задължителните за годината медийни прояви, част от двата цикъла медийни събития, стартира и първият етап от проекта „Успяваме заедно“. Вторият му етап е от 4 до 29 април с информационни срещи в седемте общини на областта, а третият е на 9 май – Ден на Европа, когато е заключителното събитие, вкл. и с програма по повод петгодишнината на мрежата от информационни центрове в страната.
 
ОИЦ Силистра се намира в едно от крилата на Художествена галерия Силистра. Тел 086/822 012;  e-mail: oic_silistra@abv.bg и oic.silistra@eufunds.bg. От 2011 до 2015 г. в ОИЦ Силистра са проведени 137 събития, а 5 хил. са посетилите центъра.