Заключителна пресконференция в Силистра по проекта "Резилианс"

18/3/2016
В Силистра с участието на заместник областния управител Младен Минчев и на заместник-кметове от общини в областта се проведе заключителна пресконференция, организирана по проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 18 май м.г. Проектът се изпълнява от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ с председател Христина Георгиева.
 
Г-н Минчев приветства от името на държавната власт в област Силистра организаторите на пресконференцията и изпълнители на социалния проект, един от най-големите в областта. Той подчерта неговото значение и осъществяването му на базата на партньорството с администрациите, НПО и донори.
 
В този дух бе и подкрепата, изразена от зам. кмета на община Дулово Доротея Тотева, вкл. с декларираното желание на общината да влезе във взаимодействие със силистренската неправителствена организация, домакин на пресконференцията.
 
Потребителка на услугата, създадена от проекта, представи своите впечатления, подчертавайки, че благодарение на нея е получила необходимото спокойствие, тъй като е приютена в достатъчно добри условия за живот.
 
В медийното събитие се включи и гостът Георги Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. В своето послание той обяви, че за миналата година по линия на представляваната от него организация са подпомогнати 80 000 деца и 57 000 семейства, за което заслуга имат 13 000 доброволци.
 
В рамките на срещата стана ясно, че следващия вторник в Народното събрание в София е предвидена среща по темата за насилието над деца и жени.