Осигурени са 20 млн. лв. за изпълнение на националния имунизационен календар

16/3/2016
 
Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 20 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. Целевото предназначение на средствата е заплащането на ваксини за изпълнение на националния имунизационен календар за годината.
 
Имунопрофилактиката е най-ефективният начин за предпазване от заразни болести и едно от най-ефективните във финансово отношение съвременни медицински достижения, а развитието й е приоритетна средносрочна задача на МЗ съгласно Националната здравна стратегия. Ваксините за задължителни и целеви имунизации и реимунизации и биопродуктите за постекспозиционна профилактика се закупуват ежегодно за нуждите на страната.
 
Приетото постановление съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и финансирането на здравната система в България.