Ще бъде определен нов модел за централизирано персонализиране на българските лични документи

18/2/2016
 
Правителството отмени решението си от ноември 2015 г. за развитие на българските лични документи и осъществяване на дейността по тяхното издаване след изтичане на срока на Рамково споразумение №І-9133/2009 г. (http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=7648&g=). С него на министъра на вътрешните работи се възлагаше обявяването на обществена поръчка, която има за предмет изграждане, поддръжка и експлоатация на Централизирана система за персонализиране на БЛД и осигуряване на прехода от действащата към новата система.
 
С отмяната на решението от 2015 г. правителството възлага на вицепремиера и министър на вътрешните работи да възложи обществена поръчка за срок до една година за следгаранционна поддръжка на съществуващата централизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на БЛД, на консумативи и лицензи. Министърът на вътрешните работи следва да определи нов модел за централизирано персонализиране на БЛД.