Предстои разработка на междуинституционален механизъм на регионално ниво за постигане на стандартизиран подход в работата по случаи на домашно насилие

8/2/2016
В заседателната зала на Областна администрация Силистра на 5 февруари 2016 г. се проведе заседание на създадения преди две години Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие. В него от името на ОА участва заместник областния управител Младен Минчев, а екипът на организацията бе представен от Христина Георгиева, председател на ЖС "Екатерина Каравелова".
 
В рамките на форума бе приет отчет за дейността на съвета през 2015 г. и бе утвърдена програма за работа през 2016 г. Тя ще стои на вниманието на различни организации, чиито представители са част от Експертния съвет, пръв по рода си в България.
 
Програмата предвижда продължение на дейностите за стимулиране и разширяване на партньорството за ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие и правилника за неговото прилагане. Както и разработване на междуинституционален механизъм на регионално ниво за постигане на стандартизиран подход в работата по случаи на домашно насилие.
 
През 2016 г. отново ще бъдат реализирани традиционните вече инициативи в 16-дневната кампания за борба с насилието над жени (25 ноември – 10 декември), наречени „Заедно по-добри”, „Ден на отворените врати” и „Информационна кампания“ в регионалните медии.
 
Ще продължи работата за ранна превенция сред ученици; предвиждат се и две работни срещи със социалните служби и органите на съдебната власт. Ще бъде осъществен и мониторинг на територията на област Силистра по прилагане на Закона за защита от домашно насилие с цел изготвяне на обобщаващ доклад за периода 1.01.2015-31.12.2015 г.