Среща на областния управител Стоян Бонев с представители на Камарата на строителите в Силистра

28/1/2016
 
Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев се срещна с представители на силистренската организация на строителите, един от 27-те редовни членове на Камарата на строителите в България, най-голямата организация в структуропределящ бранш в страната. Сред тях бяха настоящият председател Димо Мирчев, дългогодишният председател Цанка Атанасова (областен управител на област Силистра през 2000 г.), Евгени Георгиев, Иво Лозев и Димитра Желева.
 
Гостите поставиха на представителя на държавната власт редица въпроси, свързани с проблеми по участие в конкурси за обществени поръчки, вкл. и на базата на опита, че успяват най-често да стават подизпълнители в тях. Разгледани бяха и теми по отношение на бъдещето на инфраструктурата в област Силистра, част от която са пътищата и транспортните съоръжения над река Дунав.
 
Областният управител сподели пред строителните специалисти своите впечатления от няколко форуми, в които е участвал през последните месеци. Сред тях са Кръглата маса на тема „Инфраструктурата на регионите – предпоставка за развитие и растеж”, организирана от БСК, Камарата на строителите в България, общината и Областната администрация в Шумен.
 
Както и четвъртият Годишен форум на Европейската стратегия за Дунавски регион, проведен в края на м. октомври в германския град Улм. В  основата на обсъжданите теми на този висок форум е била Стратегията на ЕС за региона на река Дунав. В рамките на форума е направена оценка на постигнатия напредък, за да се вземат решения, стимулиращи развитието на региона в следващите години.
 
В разговора бе застъпена и темата за кадровото обезпечение в строителните фирми с различни специалности, вкл. и дело на местните професионални гимназии. За пръв път от няколко години Комисията по заетост при Областен съвет за развитие утвърди за следващата учебна година в държавния план-прием на областта новата специалност „Строителство и архитектура, и Интериорен дизайн“ в Професионална гимназия по строителството „Пенев Пенев“ в град Силистра. Тя е резултат и от активното съдействие на Камарата на строителите, чиито членове участват с пълноправен глас в различните съвещателни органи на областната администрация.