Общини от област Констанца потърсиха партньори в област Силистра

20/1/2016
Представители на 4 общини от област Констанца, Румъния, проведоха в заседателната зала на Областна администрация Силистра с любезното съдействие на областния управител Стоян Бонев представяне на две проектни идеи, за реализацията на които са им необходими партньори от област Силистра. Във форума участваха и заместник областните управители Младен Минчев и Елена Томова.
 
В срещата се включиха кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов с представители на екипа си, заместник кметове и ресорни специалисти от администрациите на други общини като Ситово, Кайнарджа, Алфатар и Главиница.
 
И двата проекта са свързани със социалната сфера и са по линия на трансграничното сътрудничество между България и Румъния. Предвидено е румънските общини да са водещи, а българските им партньори да получат реципрочна възможност да проведат същите дейности.
 
За провеждането на проектите са необходими съществуващи социални звена като старчески домове и центрове за възрастни хора и за хора с увреждания каквито има в почти всички общини от област Силистра. За целта инициаторите от северната ни съседка предстои да пратят допълнителна информация до потенциалните си партньори.
 
Най-общо идеята е да се даде възможност на хора, вкл. и в предпенсионна възраст, да бъдат обучени как да обслужват обитатели на подобен род социални заведения – това по единия проект, а от друга страна – да получат умения по специалности, необходими за общността, за да могат да доработват в годините, когато са вече на заслужен отдих след приключване на професионалната кариера.
 
Завършилите съответните обучителни процеси, съчетани с практика, вкл. и чрез обмяна на опит между двете съседни страни, ще получат сертификати, удостоверяващи правоспособност за упражняване на съответната дейност. За реализацията на двата проекта ще има подписани споразумения.