Агенцията по заетостта продължава да набира кандидатки за сезонна селскостопанска работа в Кралство Испания.

19/1/2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
Агенцията по заетостта информира, че продължава да набира кандидатки за сезонна селскостопанска работа в Кралство Испания.
Заявените за цялата страна общо 450 места за работнички за бране на ягоди са по браншова оферта на испански работодател от провинция Уелва. В нея конкретно са описани изискванията към кандидатките, както и условията на работа. Ягодоберачките трябва да са на възраст от 20 до 40 години, да имат опит в селското стопанство. Тази година климатичните условия в Уелва са много добри и по информация от кооператива CORA периодът на заминаване ще бъде през февруари-март, което и предполага по-голям шанс за кандидатките да бъдат одобрени.
·      Брутната заплата е 39.87 евро/ден (или 38.40 след удръжките за социални, здравни осигуровки и ДОД). Работното време е съгласно колективния трудов договор за селското стопанство за провинцията - 6,5 часа на ден. На наетите българки се осигурява безплатна квартира, като пътуването до Испания е за сметка на работничката (стойността на билета се удържа от първата й заплата), но ако тя остане до края на кампанията при работодателя, то той заплаща билета й за обратния път до България. Режийните разходи от около 15-20 евро на месец се заплащат от самите работнички.
Датите на интервютата за записалите се кандидатки на територията на отделните дирекции „Регионална служба по заетостта” са съответно:
За ДРСЗ-Ловеч, Варна и Русе (областите Русе, Разград, Силистра и Търговище)– на 28 и 29 януари 2016 г. в гр.Разград, в залата на хотел "Централ", ул.„Бели Лом” № 40.
За останалите ДРСЗ интервютата ще са:
За ДРСЗ-София, Благоевград и Монтана – на 24 януари 2016 г. (неделя) – в гр.София
За ДРСЗ-Пловдив – на 25 януари 2016 г. – в гр. Пловдив
За ДРСЗ-Хасково – на 26 януари 2016 г. – в гр.Хасково
За ДРСЗ-Бургас – на 27 януари 2016 г. – в гр. Ямбол
·      Важно уточнение е, че по офертата може да се кандидатства до самия ден на интервюто в съответния град,което означава, чеи други жени, имащи желание и отговарящи на критериите, могат да заповядат в Разград без предварително да са записани. Всяка кандидатка трябва да носи четливо копие на лична карта/паспорт, с написани имената на майката и бащата на латиница, както и актуален телефон/и за връзка. Онези, които имат предишна заетост в Испания, е добре да носят документи, удостоверяващи тази заетост.
Пълна информация за конкретните изисквания на испанския работодател, образци и подробни указания за необходимите документи, които да се носят на интервюто, желаещите да работят в Испания могат да получат във всяка дирекция “Бюро по труда”.
 
12 януари 2016 г.