За ратификация е предложен меморандум по Програмата ИНТЕРРЕГ

27/11/2015
Правителството предлага на Народното събрание за ратифицира Меморандум за изпълнение – договорености между държавите-членки, участващи в Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-AРумъния – България“. Меморандумът е подписан по кореспондентски път през втората половина на 2015 г. Ратификацията му ще осигури пълноправното участие на страната ни в Програмата, в съответствие с поетите ангажименти.
 
Приемането на предложения от правителството проект на решение ще допринесе за насърчаването и поощряването на трансграничното сътрудничество между партниращите си държави чрез повишаване на нивото на координация по отношение на редица сфери. Такива например са: транспортната безопасност, устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство, създаване на интегриран трансграничен регион относно заетостта и мобилността на работната сила, трансфер на знания и добри практики в политиките за териториално развитие.